پس از این که در مرحله قبل فال چوب توانستید سه حروف از حروف ابجد را به ترتیب از راست به چپ در کنار هم به دست آورید در متن زیر فال ابجد خود را یافته و شرح فال چوب تان را بخوانید . امید واریم نتیجه فال ابجد تان به درستی به دست آمده باشد.

فال چوب فال ابجد
نکته : برای افزایش سرعت ابتدا ctrl+F را همزمان فشار دهید و سپس سه حرفی را که در مرحله قبل به دست آورده ایدبه ترتیب و با فاصله از هم تایپ کنید.

شرح فال ابجد

شرح کامل فال ابجد (فال چوب)

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : آ آ آ
به زودي گره ي كارت باز ميشود و به هر خواسته اي كه داري ميرسي ممكن است كسي به زودي به جمع خانواده ي شما افزوده شود دوستان خوبي داري به وقت نياز با آنها مشورت كن . تا حدي از شر بدخواهان در امان هستي . در چند روز آينده يك خبر خوشحال كننده ميشنويد . اگر ارزو و يا نيتي داري به آن ميرسي . در كارهايت به خدا توكل كن تا به اميد حق كارهايت درست به انجام برسد رازت را به هر كس نگو خوددار باش و از بديها پرهيز كن . آنچه را كه انتظار داري انشا الله به زودي به دست خواهي آورد.

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : آ آ ب
اگر بیمار هستی به زودی سلامت خود را باز می یابی و از تندرستی بر خوردار میشوی.
به زودی زندگی خوبی با خانواده ات خواهی داشت ودر کار سود خوبی نصیب تو میشود .
یکی از کسانی که به او نیکی میکنی به تو بدی میکند اما از کار خود پشیمان میشود
، چون غمخوار توست اگر قصد سفر داری برو سفر خوبی خواهی داشت .
اگر چیزی را از دست داده ای به زودی به دست خواهی اورد .
اگر مسافر داری به زودی باز میگردد . اگر کسی از نزدیکان در زندان باشد به زودی آزاد میشود .
اگر خواسته ای داری به زودی بر آورده میشود .
از کارهای بد حذر کن و در انجام کارهای خیر پیش قدم باش به خاطر انجام یک کار خوب
و خیر بر سر زبانها میافتی .
از جایی که انتظار نداری پول یا چیزی به شما میرسد پس خداوند را شکر گذار باش .

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : آ آ ج
از خصومت دست بردار و اگر قصد انجام کاری ناصواب داری ،
یا فکری بد در سر داری از آن دست بردار .
از کسی که چشمانی کبود و رنگی سرخ دارد دوری کن .
کسی از تو رنجور شده باید از او دلجویی کنی . اگر خواسته و آرزویی داری
تا ده روز آینده به آن میرسی . سدمه ای متوجه توست .
صدقه بده انشا الله رفع خواهد شد از فکر بد ، پول و در آمد حرام دوری کن .
در همه ی کارها به خدا توکل کن .

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : آ ‌آ ‌د
روزهاي خوبي در پيش داري . نا اميد نباش . از كسي جز خدا ياري نخواه و از رحمت حق غافل نشو افكار و نيات پاك در سر داشته باش تا بخت به تو روي اورد. و گشايشي در كارت ايجاد شود . از از افراد بد دوري كن غيبت نكن هدف يا كاري را كه داري دنبال كن تا به توفيق برسي . انشا االله .

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : آ ب آ
ایمانت را قوی کن آنچه را که آرزو و انتظار داری از خداوند طلب کن .
به زودی کارهایت سر و سامان میگیرد و به مرادت میرسی . البته با همت و اراده ی خودت .
از آنچه که میترسی ، در امنن هستی به خداوند توکل کن .

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : آ ج آ
به آنچه که نیت کرده ای می رسی ، ولی باید صبر کنی نه اینکه تعجیل کنی .
اگر تعجیل کنی از کارت پشیمان می شوی . از قصدی که داری دور شو . با کسی نزاع نکن .
راز دل خود را به کسی نگو . از شخصی گندمگون که قدی متوسط دارد
و روی او یک نشان است دوری کن .
از اعمال بد دست بردار و مال حرام نخور . به خداوند توکل کن تا از غم و رنج در امان باشی .

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : آ د آ
نیت خوبی کرده ای طالعت روشن است .
غم و تیرگی از تو دور شده و سعادت به تو روی آورده است
از آسیب بدخواهان در امانی . اگر چیزی را از دست بدهی ،
ار آن فایده ای نصیبت میشود . ازدوست همکار یا همسر خود راحتی میبینی .
اگر فکر معامله هستی انجام بده نفع میبری .مدتی است نگران هستی
و تشویشی به دل داری اگر مسافری داری به سلامت باز میگردد .
اگر قصد انجام کاری را داری ، شرایط با تو موافق است و به مقصود میرسی انشا الله .

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : آ ب ج
به زودی مقصودت بر آورده میشود و از غم رها میشوی باید شکر خدا را به جا آوری .
افرادی هستند که در عین دوستی ، غیبت تو را میکنند . از این افراد دوری کن . ب
رای مقصود و نیتی که داری باید تلاش کنی تا به ان برسی اگر کسی را رنجانده ای
باید از او دلجویی کنی . نیات خیر داشته باش و در کارها مردانه پیش برو ،
به خداوند توکل کن تا به مرادت برسی .

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : آ ب ب
فکری را که در سر داری ترک کن .
صبر پیشه کن تا گشایشی در کارت ایجاد شود قال و قیل و تلاش بیهوده مکن.
از بد دوری کن و به امرو مشیت الهی تسلیم شو و جز در راه او کوشش و عمل نکن .
از دروغ بر حذر باش ، چون عده ای قصد تهمت زدن به تو را دارند.
تا دوازده روز دیگر گشایشی در کار تو ایجاد میشود .
صبور باش و به خدا توکل کن تا از بدی و سختی دور شوی و به مرادت برسی انشا الله .

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : آ ب د
به زودی از طرف شخص بزرگی کمک میشوی
و گشایشی در کارت پیدا میشود و توفیقاتی نصیب تو می شود .
از آسیب بدخواهان دور می مانی و دوستان نیز با تو صمیمی تر میشوند.
اگر قصد سفر داری انجام بده اگر قصد ازدواج برای خودت یا کسی داری ،
یا قصد انجام کار یا معامله ای داری ، انجام بده بخت با شما یار است .
فرزند صالحی نصیب شما می شود که قدمش برای شما خیر است .
از مال حرام پرهیز کن . در نماز کاهلی نکن مراقب افکار و اعمال
و رفتارت باش تا گرفتار صدمه و بلا نشوی .

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : آ د ب
طالع خوبی داری عاقبت به آنچه که طالب هستی میرسی از کار و بیع و شراکت سود خواهی برد .
و رنج و مشکلت حل خواهد شد اگر طالب مال حلال باشی ، روز به روز کارت بهتر میشود.
اگر قصد سفر داری برو ار آن سود خواهی برد اگر مسافر داری به سلامت باز میگردد .
اگر گره یا مشکلی تا اینجا در زندگیت بوده رفع شده و بعد از این زندگی خوبی خواهی داشت.

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : آ ج د
هر نيت و قصدي كه داري بر آورده خواهد شد ، چه مادي و چه معنوي . به زودي پول ، ملك يا مقامي به دست مي آوري . كسي قصد صدمه زدن به شما را دارد ، موفق نمي شود ولي مراقب باش چون آدم حيله گري است اگر چيزي را از دست داده اي دوباره به دست مي اوري اگر قصد انجام كاري داري ،دودل نباش ،آن كار را انجام بده چون به مقصود مي رسي.

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : آ د ج
طالعت خوب است اما از نيتسي كه كرده اي منصرف شو تا عاقبت كارت خير شود . از بديها پرهيز كن . رازت را نگه دار تا در حق تو دروغ نگويند از خوابي كه ديده اي نترس عاقبت خوب خواهد شد ،اما آن را براي كسي بازگو نكن . از همنشين بد دوري كن يك نفر كه نان و نمك تو را ميخورد و ادعاي دوستي با تو را دارد ،با تو روراست نيست البته نميتواند صدمه اي به تو بزند وليمراقب او باش و به خدا توكل كن.

بیشتر بخوانید >>>  سایت عاشقانه: فال عشقي احساسی، عشق سنجی در سایت عاشقانه

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : آ ج ب
با این نیتی که کرده ای به خواسته ات میرسی
و خداوند تو را از غم و رنج میرهاند و پول و ثروت خوبی نصیب تو میشود .
اگر با کسی منازعه و دعوا داری عاقبت به نفع تو خواهد شد اگر او با تو
نمی سازد نگران نباش عاقبت رام خواهد شد.
اگر چیزی را از دست داده ای دوباره به دست می اوری .
از عبادت کوتاهی نکن تا کارت راست و هم قلبت مصفا شود .

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : آ ج ج
چيزي حلال به تو رسيده و يا ميرسد گشايش در كارت پيدا شده و لي كسي از تو رنجيد ه خاطر است ، از او دلجويي كن افرادي تنگ نظر با تو دشمني ميكنند به خداوند پناه ببر تا از شر آنها در امان باشي در اين نيت كه كرده اي پا بر جا باش و به خداوند توكل كن . آنچه را كه آرزو داري به آن ميرسي انشا الله.

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : آ د د
طالعت خوب است اما اگر راحت طلب هستي ، از اين نيت كه كرده اي منصرف شو چون پشيمان خواهي شد آدمي شتابزده و عجول هستي زني كوتاه قد و سفيد چهره درصدد حيله و نيرنگ زدن به تو است مراقب باش به دام او گرفتار نشوي . اگر قصد سفر داري تا پانزده روز آن را به تاخير بيانداز تا از سستي و غمي كه تو را به خود مشغول كرده است بيرون بيايي.مدتي است با خودت در گير هستي زندگي شيرين و با ارزش است ، خودت را درياب و به خداوند توكل كن . همه چيز در دست اوست و هر چه او صلاح بداند همان ميشود.

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : ب ب ب
نیت خوبی کرده ای طالعت با تو یار است و به توفیق و نشاط می رسی .
شکر خدا را در همه وقت به جا بیاور اگر قصد ازدواج و یا معامله ای داری و یا قصد شراکت
و سرمایه گذاری داری بخت بت تو یار است ، به شرط انکه خود نیز همت کنی .
اگر با کسی در گیر هستی عاقبت به نفع تو خاتمه می یابد.

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : ب ب آ
طالعت خوب است و نیتت بر آورده می شود اما نباید عجله کنی ،
بلکه باید صبور باشی تا عاقبت اوضاع بر وفق مراد تو گردد .
به زودی گشایشی در کارت پیدا میشود اگر قصد فروش چیزی را داری صبر کن
چون به نفع تو نخواهد بود .
اگر منتظر رسیدن خبر از جانب کسی هستی ،به زودی خبری از او به تو میرسد
و از آن خبر شاد میشوی .هیچ تشویشی به دل راه نده ،زیرا در آینده نزدیک همه چیز
به نفع تو تغییر خواهد کرد و با توکل به خدا به مراد و خواسته ی خود خواهی رسید.

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : ب ب ج
این نیتی که داری هیچ نفعی برایت ندارد بهتر است از این خواسته دست برداری .
از کارهای بد و حرام پرهیز کن و به حلال قناعت کن .
در کارت گشایش خوبی پیدا خواهد شد اگر مراقب افکار و نیاتت باشی .
در زندگی صبر پیشه کن و به خداوند امیدوار باش.

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : ب ب د
طالع خوبی است و نیتت بر آورده می شود .
به زودی از غمها رها میشوی زیرا فالت نوید خیر و سعادت میدهد .
در کارهایت همچنان کوشا باش تا موفقیت و پیروزی نصیب شود مراقب بدخواهان باش
و رازت را به هرکس نگو با کسی خویشی یا دوستی خواهی کرد که بسیار خوبست .
در زندگی دو دل نباش و در نماز کاهلی نکن تا به مراد و مقصود برسی انشا الله.

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : ب آ ب
نیتت بر آورده می شود و به آرامش و سلامت و سعادت میرسی .
اگر بیمار هستی بهبود پیدا میکنی .
اگر قصد معامله و خرید وفروش داری ازآن سود خواهی برد اگر قصد سفر تجاری
داری سود بخش خواهد بود خلاصه اینکه هر قصد و نیتی که داری به آن عمل کن
چون طالعت سعد است و همه چیز بر وفق مراد تو خواهد بود.

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : ب آ آ
طالعت نشانگر صحت و سلامت و گشایش در رزق و روزی برای توست .
اگر قصد سفر داری ،یا قصد جابجایی و نقل مکان داری و یا قصد داری تغییر شغل
بدهی به آنها عمل کن ، به نفع تو خواهد بود .
غیبت دیگران را نکن و به کار خود مشغول باش تا آنچه خدا مصلحت میداند برای تو پیش اید .

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : ب د آ
طالعت خوب است اما از نیتی که داری دوری کن
پشیمانی دارد و غمگین خواهی شد نباید چنین قصدی را دنبال کنی .
شخصی سیاه چهر ه با تو دشمنی دارد از او بزر حذر باش .
حدود دو سال است که کارت خوب نیست، اما اگر صبر داشته باشی گشایش
در کارت دیده میشود و به مرادت میرسی .

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : ب آ د
آنچه را که نیت و آرزو کرده ای به آن میرسی زیرا طالعت روشن است .
از جانب بزرگان و اهل قلم نفع خوبی نصیبت میشود .
از کار خود بهره مند میشوی و از دوستان باوفا شادمان خواهی شد.
اگر قصد خرید خانه و یا ساخت بنا دارید به آن عمل کنید به صلاح و نفع شما خواهد بود.

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : ب د د
بهتر است از اين خواسته و نيتي كه داري منصرف شوي تا آسيبي متوجه تو نشود فعلا بهتر است دست به كاري نزني چون در موقعيت خوبي نيستي به زودي اين موقعيت نيز تغيير خواهد كرد . تو هم دوست و هم دشمن زياد خواهي داشت . بايد مراقب آنها باشي تا در كارت فتنه نكنند. اگر كسي تو را نصيحتي كرد آن را بپذير .

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : ب د ب
به زودی از مشکلات و گرفتاری ها رها میشوی .
منتظر دست خیر دیگران نباش و خودت همت کن . گمشده ای را پیدا میکنی .
اگر با کسی مشکلی داری داری عاقبت به نفع تو تمام میشود .
به زودی گشایش و توفیقی نصیب تو میشود و در کارهایت موفق خواهی بو

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : ب آ ج
حاجت و آرزویی داری که بر آورده میشود .
گشایشی در کارت پیدا میشود و ایام خوشی خواهی داشت .
اگر مشکلی داری به زودی برطرف میشود اگر این مشکل مالی باشد
موقعیت مالی خوبی پیدا میکنی. در طالعت فرزند زیاد دیده میشود .
فرزندانی خوب و خوش قدم .

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : ب ج آ
اين قصد و نيتي كه داري موجب تشويش و نگراني تو ميشود . پس آن را از ذهن و فكرت بيرون كن اگر ديگران با تو موافق نيستند . تو دلتنگي مكن و خويشتندار باش آنان عاقبت پشيمان خواهند شد . اگر مسافر داري و برايش دلتنگ هستي ، به سلامت باز ميگردد . در عبارت كوتاهي مكن و بدان كه خداوند ناظر و حافظ توست اين را بدان كه عاقبت كارها به نفع و دلخواه تو پيش ميرود و تو به مقصود مي رسي.

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : ب ج د
طالعت نيك است و نيتت بر آورده مي شود رازت را به كسي نگو . بايد مراقب بدخواهان باشي در كارت گشايش ديده ميشود به خداوند رحمان اميدوار باش و با توكل به او به كار و زندگيت ادامه بده . اطمينان داشته باش كه روزهاي بهتري در پيش خواهي داشت .

بیشتر بخوانید >>>  هوشمندترین و کامل ترین مرجع تعبیر خواب آنلاین (فقط با یک کلیک)

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : ب ج ب
این نیتی که کرده ای خوب است دو ر کارت گشایش دیده میشود .
به زودی خبری به تو میرسد که تو را شادمان میکند .
اگر قصد پیوند و خویشی داری انجام بده بسیار خوب است. اگر کسی نصیحت
به تو کرد آن را بپذیر صلاح تو در آن است .
امسال سال خوبی برای توست . به خدا توکل کن تا گشایش بیشتری در کارت پیدا شود

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : ب ج ج
از طرف يكي از خويشان و نزديكان مال يا كمكي دريافت ميكني و يا مورد حمايت او قرار ميگيري . متواضع باش و خودخواهي را ترك كن . نيتت خوب است كاري را كه در نظر داري با توفيق همراه خواهد بود اگر قصد سفر داري برو خوب است دلت را به چيزي مشغول كرده اي فكرش را نكن . طبيعي است كه همه چيز بر وفق مراد تو خواهد بود.

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : ج ج ج
آينده ي خوبي در انتظار توست اگر كمي همت كني ، زندگي خوبي خواهي داشت راه موفقيت براي تو باز است اگر نياز به كمك و يا حمايت كسي پيدا كني به آن پاسخ خواهد گفت ترفند بد خواهان را پشت سر ميگذاري و به مراد و خواسته ات ميرسي .در همه ي امور به خدا توكل كن.

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : ج د ب
در اين زمان طالعت خوب نيست بهتر است از قصد و نيت خود منصرف شوي كسي قصد فريب دادن تو را دارد مراقب باش فريب او را نخوري نمي تواني همه را دوست خود بداني بعضي ها افكار فتنه انگيز دارند اگر كسي نصيحتي به تو كرد آن را بپذير تا صدمه نبيني اگر قصد انجام كاري داري چند روزي صبر كن تا شرايط بهتر شود.

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : ج ب ب
آنچه را که از خدا طلب کنی به آن میرسی اما تو نیز باید به عهد خود پایبند باشی
و خلاف وعده عمل نکنی اگر فکر و ذهنت را یکی کنی
و در امور به خدا توکل کنی به مرادت میرسی ی.
ک نفر که به تو نزدیکست غیبت تو را میکند تو به آن بی اعتنا شو و به کار خود
مشغول باش ، به زودی به خواسته ات میرسی انشا الله .

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : ج ج آ
نيتت بر آورده ميشود و آنچه را كه طلب كرده اي به دست خواهي آورد گشايش مالي در فالت ديده ميشود اگر دست به كار جديدي زده اي توفيق خوبي همراه خواهد داشت . اگر نو رسيده اي داري قدمش براي تو خير است به توصيه و نصايح ديگران گوش كن تا به مراد برسي.

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : ج ج ب
طالع خوبی داری چیزی را که از دست داده ای دوباره به دست خواهی آورد ،
به تو تهمت یا طعنه میزنند ولی آسیب به تو نمیرسد
چون کسی نمیتواند به آسانی به تو صدمه بزند .
به زودی گشایشی در کارت پیدا میشود به خداوند توکل کن تا گره ی کارت باز شود
و به خواسته ات برسی . انشاءالله . .

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : ج ج د
طالعت خوب نيست اما به زودي نحوست طالعت بر طرف ميشود و به مقصود خود خواهي رسيد از چيزي در تشويش هستي به زودي تشويشت بر طرف ميشود كسي در فكر حيله و صدمه زدن به شماست به خداوند توكل كن تا حيله اش برطرف شود رازت را به هر كسي نگو و در نماز كاهلي نكن.

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : ج د آ
به نظر میرسد اهل فتنه هستی و فتنه بر پا میکنی .
دست از خصومت بردار تا به غم مبتلا نشوی. زبانت را نگه دار وگرنه
دوستان و آشنایان از تو رنجیده و تو را ترک میکنند .
چند وقت دیگر گشایشی در کارت پیدا میشود و از جایی که انتظار نداری سود
و نفعی به تو میرسد. برای آنکه به رفاه و سعادت برسی باید کوشش و همت کنی.
در چند روز آینده خبر خوشی به تو میرسد و در پیش بعضی عزیز میشوی .

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : ج آ ب
قصد و نیت بدی داری از آن دوری کن وگر نه پشیمان میشوی .
بهتر است در پی کار خودت بمانی و منتظر باشی .
سعی کن با پرورش افکار و نیات خوب در سر ،سعادت را به روی خود باز کنی
و از الطاف خداوند در همه ی امور برخوردار شوی.

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : ج ب ج
طالع خوبی داری و این روزها آرزویت برآورده میشود خبر خوشی دریافت میکنی
و به شادی و نشاط میرسی .
زنی بلند قد و باریک اندام و گندمگون با تو خصومت میکند مراقب خودت باش .
از پول و در آمد حرام پرهیز کن آینده خوبی در پیش داری .
با دوستان و آشنایان به نیکی رفتار کن و اگر قصد ازدواج یا معامله ای داری
به آن عمل کن با موفقیت همراه خواهد بود.

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : ج آ ج
قصد و نیت بدی داری از آن دوری کن وگر نه پشیمان میشوی .
بهتر است در پی کار خودت بمانی و منتظر باشی .
سعی کن با پرورش افکار و نیات خوب در سر ،سعادت را به روی خود باز کنی
و از الطاف خداوند در همه ی امور برخوردار شوی.

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : ج ب د
طالع خوبی داری و در نعمت و رحمت به رویت گشوده است
و به مقصودی که داری میرسی شکر خدا را به جا آور تا به مقصود نزدیکترشوی.
امسال برای تو بهتر از هر سال دیگر است به عزت و موقعیت خوبی دست پیدا میکنی .
به زودی خبری خوشحال کننده دریافت میکنی .
اگر قصد انجام کاری را داری به آن عمل کن ، با موفقیت همراه خواهد بود.

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : ج د د
با اين قصد و نيتي كه در سر داري ممكن است سلامتت به خطر بيافتد بهتر است آن را از سر بيرون كني وگرنه صدمه ي سختي خواهي ديد . كسي به تو طعنه ميزند از او دوري كن . اگر در همه ي اموذر به خدا توكل كني در كارت گشليش پيدا ميشود وبه مقصود ميرسي .

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : ج ب آ
طالعت نیک است و با توکل به خداوند به خواسته ات می رسی ت.
غییراتی در پیش داری به خداوند توکل کن تا زودتر به مقصود برسی .
به همه اعتماد نکن . چیزی یا خبری به تو میرسد که ممکن است خیلی با ارزش
نباشد ولی تو را خوشحال میکند . آینده ی روشنی داری و برای رسیدن به آن
راه زیادی نمانده است اما باید مراقب اعمال و رفتارت باشی.

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : ج د ج
فالت خوب است اگر صبر داشته باشي به مقصود ميرسي گشايشي در كارت ديده ميشود بايد براي رسيدن به مقصود خود نيز همت و كوشش كني كسي با تو دشمني ميكند مراقب خودت باش اگر گم شده اي داري آن را پيدا ميكني اگر مسافر يا غايبي داري از او خبر به دست مي آوري.

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : ج آ‌ د
براي نيت و مقصودي كه داري عجله نكن ، صبر پيشه كن تا به آن برسي . خداوند همه ي بندگانش را دوست دارد پس نگران زندگيت نباش . به جاي تشويش ، در زندگي آرام پيش برو و به خودت فرصت بده تا راه موفقيت بر تو گشود ه شود.

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : ج آ ‌آ
به آنچه نيت كرده اي ميرسي آما بايد منتظر بماني . ارز اعمال بد دوري كن تا از غم و رنج در امان بماني . از فكر بد و پول حرام دوري كن ، خداوند روزي تو را به تو حواله كرده است . به زودي يك خبر خوشحال كننده به تو ميرسد كه تغييراتي در زندگي تو به وجود مي آورد اگر در همه ي امور به خداوند توكل كني به مقصودت مي رسي.

بیشتر بخوانید >>>  فال حافظ با معنی به صورت آنلاین : همین الآن نیت کن ، فال حافظ بگیر

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : د آ آ
آينده ي خوبي در پيش داري اگر همتت را به كار بگيري ، با موفقيت فاصله اي نداري افكار و نيات پاك در سر داشته باش تا خداوند تو را در كارهايت ياري دهد به زودي گشايشي در كارها پيدا ميشود . از چيزي نگراني در دل داري ،نگران نباش . اگر چيزي را از دست داده اي به صلاح تو بوده، خيري در آنست.

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : د آ ج
طالع نيكي داري كارت به زودي بالا ميگيرد و به توفيقاتي دست پيدا ميكني اگر مسافري داري به زودي خبر خوشي از او به تو ميرسد اگر گم شده اي داري آن را پيدا ميكني دوستي داري كه در پي راحتي توست با توكل به خداوند به كار و زندگيت ادامه بده تا به آنچه كه براي تو مقرر شده دست بيابي .

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : د ب د
طالع خوبی داری و به خواسته ات میرسی و روزی حلال به دستت میرسد قدرش را بدان .
سعی کن به کسی خیانت نکنی چون صدمه ی بزرگی خواهی خورد .
اگر قصد سفر دوری داری ،از آن منصرف شو زیرا به رنج و زحمت خواهی افتاد
و از کار و تلاش غفلت مکن تا به مقصود برسی انشا الله.

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : د د آ
طالعت روشن است موفقیت خوبی در پیش داری و بر بدخواهان و مخالفان پیروز میشوی .
و به مراد و مقصود میرسی تا چند روز آینده خبری خوشحال کننده به تو میرسد.
اگر قصد ازدواج یا معامله ای داری به آن عمل کن .
با زنان گفتگو یا بگو مگویی خواهی داشت اما رنجی به تو نمیرسد.

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : د د ج
قصد و نيتت خوبست به زودي كارهايت سر و سامان ميگيرد تا چهل روز ديگر چنان گشايشي در كارت پيدا ميشود كه انتظارش را نداري . تغييرات مثبتي در زندگيت در پيش داري . خيلي زود از غم و رنج رها ميشوي و به نشاط و شادماني دست پيدا ميكني اليته اراده ي تو هم در اين امر دخيل ميباشد .

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : د د د
نيت خوبي كردي به خواسته و آرزويت مي رسي . در روزي به رويت گشوده ميشود وبه سعادت و خوشي دست مي يابي . اگر قصد سفر يا معامله اي داري به آن عمل كن به نفع تو خواهد بود به ديگران اعتماد كني اما رازت را به هر كس مگو به زودي خبر خوشي به تو ميرسد.

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : د ب ج
از چیزی دلخور یا غمگین هستی فکرش را از سر ت بیرون کن .
در روزی به رویت گشوده است و به زودی از یکی از خویشان چیزی
به تو میرسد متواضع باش و تکبر را کنار بگذار . در چند روز آینده خبر خوشی به تو میرسد .
اگر قصد سفر داری برو زیرا هم موجب شادی تو و هم دوست و آشنا میشود .
به زودی کارها بر وفق مراد تو میشود.

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : د ج ج
گشايش خوبي در كارت ايجاد ميشود . به زودي به چنان توفيق و سعادتي ميرسي كه بر تو حسودي كنند. از يكي از خويشان و نزديكان بي اطلاع هستي ، به زودي از او خبري به دست تو ميرسد اگر گم شده اي داري ،آن را پيدا ميكني اگر صبور باشي و به خدا توكل كني ،به مراد خواهي رسيد.

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : د د ب
از این نیت که کرده ای باید صبر کنی تا مرادت حاصل شود .
اگر قصد سفر داری برو ، نفع خوبی از ان خواهی برد اگر قصد انجام کار خیری داری
به آن عمل کن مراقب باش تا گناه نکنی و برای بهتر شدن کارها به خداوند توکل کن.

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : د ب ب
نيت خوبي كردي قصد انجام هر كاري را داري ،در آن به توفيق مي رسي ، به زودي از رنج و غم رهايي مي يابي . عيب تو اينست كه راز دلت را به همه ميگويي از اين كار پرهيز كن . در هر كاري به خدا توكل كن تا كارت كامل انجام شود.

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : د ج آ
اين نيت كه كردي خوب نيست . زندگي بر تو تلخ خواهد شد . چندي است كه دلت يكجا نيست . به چه كنم چه كنم گرفتار شده اي براي رفع اين حالت به خدا توكل كن مدتي است كه به كسي دل بسته اي و از خيال او بيرون نمي ايي از او بگذر . خداوند بهتر از آن نصيب تو خواهد كرد . در كارها صبور باش . آينده ي روشني داري و از همه ي غمها دور ميشوي اگر قصد سفر يا معامله اي داري انجام بده از آن نفع خواهي برد.

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : د ج ب
در چند روز آينده خبر خوشي به تو ميرسد يك طلب سوخته و يا يك چيز گم شده را به دست مي آوري . كارها بر وفق مراد تو خواهد بود سود يا پول زيادي نصيبت ميشود . با دوستان خوب مشورت كن ، چون از راهنمايي آنها سود خواهي برد مال حلال خوبي به دست مي آوري قدر آن را بدان و شكر خدا كن . ميتواني از آن به افراد مستحق احسان كني تا اجر معنوي نصيبت شود.

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : د ج د
طالعت روشن است و موفقیت و سعادت به تو روی خواهد کرد پس غم مخور.
مال یا چیزی را از دست داده ای آن را به دست خواهی آورد .
در کارها به خدا توکل کن و به فکر سود و زیانش نباش .
تا چند روز آینده خبر خوشحال کننده ای خواهی شنید و کارها بر وفق مراد تو
پیش خواهد رفت و به مقصود خواهی رسید . انشا الله.

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : د آ ب
در این نیت که کرده ای هیچ خیری نیست ازآن چشم پوشی کن.
اگر رنج و آسیبی به تو رسیده است به خاطر چشم زخم است .
باید صبر کنی تا گره کارت باز شود با کسی در این مورد صحبت نکن و از خصومت بپرهیز .
به زودی تغییر محسوسی در زندگیت پدید می آید به خداوند توکل کن و منتظر بمان.

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : د ب آ
طالعت روشن است . تشویش را از خودت دور کن .
کارها بر وفق مراد تو خواهد شد اگر چیزی را از خدا طلب کردی به آن می رسی .
اگر قصد سفر و یا انجام معامله ای داری ، آن را انجام بده برایت سودبخش است.

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : د آ د
قصد و نيتت خوب است . در رحمت به سويت باز ميشود از چشم زخم مردم ترسي به خود راه نده ،از آن در امان خواهي بود در هر كاري با اهلش مشورت كن در همه حال رضاي خدا و خلق خدا را در نظر داشته باش . بخت با تو يار است.

شرح فال ابجد

نتیجه فال ابجد (فال چوب) : ب د ج
به آنچه كه نيت كرده اي مي رسي ، ولي بايد صبر كني نه اينكه تعجيل كني . اگر تعجيل كني از كارت پشيمان مي شوي . از قصدي كه داري دور شو . با كسي نزاع نكن . راز دل خود را به كسي نگو . از شخصي گندمگون كه قدي متوسط دارد و روي او يك نشان است دوري كن . از اعمال بد دست بردار و مال حرام نخور . به خداوند توكل كن تا از غم و رنج در امان باشي.

لطفا اشتراک گذاری نمایید