حتما که نباید شعر بلد باش ى
تنها، بودن ت کاف ى ست،
این که م ى خند ى،
نگاهم م ى بکن ى،
و و یا صدا ى ت را
در آغوشم جا م ى نهان ى،
این بو ى بی سر و صدا نفس هات
که دورم م ى پیچد.
بوسیدن چشمات،
و یا خیره شدن به راه رفتن ت،
تمامی اینها یعن ى شعر
تنها بودن ت کاف ى ست…
بودنه همان های ى که بودنشان را با عشق میخواهم زمین را برایم زیباتر میکند……
همواره باش “دوستی من “(بی کسی)

تنهاییاس ام اس تنهایی

آشوب ِ جهان و جنگ دنیا به کنار

بحران ندیدن تو را من چه کنم؟

تنهاییتنهایی

و غم انگیز ترین لحظه ی عمر من ،
چند سال بغض سنگین گلویم بود که صادقانه ،
خنده ی احمقانه ی تو سنگین ترش می کرد…

تنهاییاسمس تنهایی

قصه من مثل قصه ی سنجابه توی کارتون عصر یخبندانه . که هیچ وقت به فندقه نرسید!!!

تنهاییتنهایی غمگین

من صبورم؛ اما …
بی دلیل از قفس کهنه شب می ترسم
بی دلیل از همه تیرگی تلخ غروب
و چراغی که تو را از شب متروک دلم دور کند… می ترسم !

بیشتر بخوانید >>>  اس ام اس جدید عاشقانه،خنده دار و خفن ... اسمس جدید
تنهاییاس تنهایی

میدانی رفیق . . .هر چقدر هم بگویی :
مرد ها فلان . . . زن ها فلان . . .
تنهایی خوب . . . و از این حرفها . . .
هر چقدر هم که مغرور باشی آخر روزی قلبت برای یکی تندتر میزنه . . .
شک نکن . . .
سخت است بغض داشته باشی
و بغضت را هیچ آهنگی نشکند جز صدای کسی که دیگر نیست !
تنهایی

تنها ؛ اس ام اس تنهایی

بگذار قیامت بکنم چند دقیقه
با بغض نگاهت بکنم چند دقیقه
یک عمر به پای تو نشستم گله ای نیست
بگذار شکایت بکنم چند دقیقه
بنشین که شکایت کنم از باعث این دوستی
با چشم تو صحبت بکنم چند دقیقه
می خاطر نشان کرد پدر گریه نباید بکند مرد
سخت است رعایت بکنم چند دقیقه
رسم است که خنجر بزند دوست به پشتم
بگذار رفاقت بکنم چند دقیقه
صدبار به پای تو بیفتم دم رفتن
حس شایستگی بکنم چند دقیقه
وقتی بروی آخر دنیاست برایم
بگذار قیامت بکنم چند دقیقه

تنهاییاس ام اس تنهایی جدید

ای رفیق مهربان هرشب دعایت می کنم . . . . گر ندارم ثروتی جانم فدایت می کنم

تنهاییاس ام اس جدید

تا به حال دقت کردی موقع سحر کوچه چه قدر تنها میشه ؟ ؟ ؟ ؟ ؟
بی تو از آن کوچه نیز تنهاترم . . . . .

بیشتر بخوانید >>>  اس عاشقانه و اس دلتنگی ... سری جدید اس ام اس های عاشقانه زیبا
تنهاییاس ام اس زیبا

بعضی وقت ها با خودم میگم چرا دیگه از من یادی نمی کنه
با خودم میگم ولش کن حتما کارش جایی گیر نیس

تنهاییاس ام اس تنهایی زیبا

دیدی امروز چه قدر آسمان هق هق می زد ؟ ؟ ؟
دمش گرم . . . چن وقتیه که با من همدردی می کنه . . .

 

لطفا اشتراک گذاری نمایید