برای اولین بار هوشمندترین و کامل ترین سیستم تعبیر خواب را برای شما عزیزان گردآوری نموده ایم و تنها با یک کلیک به راحتی تعبیرخواب (tabire khab) خود را به نقل قول های مختلفی از جمله تعبیر خواب امام صادق (ع) تعبیرخواب محمد ابن سیرین تعبیر خواب هانس کورت، منوچهر مطیعی تهرانی، لوک اويتنهاو، آنلي بيتون، ابراهیک کرمانی، ليلا برايت بخوانید.

تعبیر خواب

در احادیثی از امام علی (ع) آورده شده است که  “هنگامی مومنی خواب ببیند، واجب است داستان تعبیر خواب را تا از خواب بهره خوب و شادی برگیرد و اگر خواب بد ببیند، با صدقه و دعا و ذکر خداوند بزرگ از خود رفع شر نماید.” در این سیستم هوشمند تعبیر خواب (tabire khab) تنها کافی است کلمه مهمی که از خواب خود بیاد دارید در جایگاه زیر سرچ کنید و تعبیرخواب خود را به نقل های مختلف بخوانید.

کلمه مرتبط با خوابي که ديده ايد را وارد کنید
به عنوان نمونه : طلا


تعبیرخواب

تعبیر خواب tabire khab چقدر صحت دارد؟

تعبير خواب tabire khab صحیح می باشند و قرآن و احاديث از آن خبر داده اند ولی همه خواب ها تعبیر ندارند و هرکسی هم نمی تواند خواب را تعبیر کند. احتمالا معروف ترین تعبیرخواب مربوط به خواب های حضرت یوسف (ع) است که در قرآن نیز به وضوح به آن ها اشاره شده است.

بیشتر بخوانید >>>  فال حافظ اصلی با تفسیر آنلاین : همین الآن فال حافظ روزانه بگیرید

تعبیرخواب

زمان تعبیر شدن خواب tabire khab در ساعات مختلف شبانه روز

ساعت 6 تا 10 شب  :
خواب نزدیک مغرب درست نیست و تعبیر ندارد، چون که از پری شکم می باشد تا یک سوم از شب هم بی تعبیر می باشد.

ساعت 10 شب تا 2 بامداد :
در نیمه شب اگر خواب بین دچار امتلاء نگردد، خواب از یک سال تا 50 سال تعبیر می گردد. tabire khab

ساعت 2 بامداد تا 4:30 صبح :
در یک سوم آخر شب خواب درست می باشد و از 15 روز تا دو ماه و تا یک سال تعبیر می گردد.

ساعت 4:30 بامداد در سپیده دم :
از یک هفته تا یک ماه تعبیر می گردد.

ساعت 4:30 تا 6 بامداد پس از سپیده دم :
از یک روز تا یک هفته تعبیر می گردد.tabire khab

ساعت 6 بامداد :
در بر آمدن خورشید همان روز تعبیر گردد.

ساعت 10 صبح :

تا 15 روز تعبیر می شود.

در هنگام اذان ظهر :

تا یکی دو روز تعبیر می گردد.tabire khab

تعبیرخواب

زمان تعبیر شدن خواب ها برحسب روز های ماه شمسی

در روایتی از سلمان فارسی آمده است که :

روز 6 ام ماه : بعد از یک یا دو روز تعبیر می گردد.

تعبیرخواب روز 9 ام ماه : همان روز تعبیر ش ظاهر می گردد.

بیشتر بخوانید >>>  فال حافظ آنلاین: مطالب بسیار جالب درباره فال امروز حافظ

روز 11 ام ماه شمسی : بعد از 20 روز تعبیر می شود.

تعبیرخواب روز 13 ام ماه : بعد از 9 روز تعبیر می گردد.tabire khab

در روز 14 ام ماه : بعد از 26 روز

تعبیرخواب در روز 15 ام ماه : بعد از 3 روز

در روزهای 28 ام، 29 ام و 30 ام ماه شمسی : تعبیر خواب در همان روز پیدا می گردد.tabire khab

تعبیرخواب

خواب خوب و بد در ماه های قمری

تعبیر خواب ماه ربیع الاول : برکت وشادی در خواب ها پیدا می گردد.

ماه ربیع الثانی: خواب خوب دیر تعبیر می گردد و خواب بد زود تعبیر می شود.

تعبیر خواب tabire khab جمادی الاول خرید و فروش نکند.

جمادی دوم : خواب خوب دیر تعبیر می گردد.

تعبیر خواب ماه رجب : گشایش درب های خیر می باشد. و خواب بد را به خوبی تعبیر نما که خلاف ندارد.

ماه شعبان : خواب رشته های بسیار دارد و از آن نیکی فراوان بر آید و خواب بد تعبیر نمی گردد.

تعبیر خواب رمضان : در های سختی و هرزگی بسته می باشد و خواب خوب زود تعبیر می گردد و خواب بد تعبیر ندارد.

شوال : خواب بد و غم زود تعبیر می گردد، از آن بر حذر باش. tabire khab

بیشتر بخوانید >>>  فال حافظ آنلاین با معنی : نیت کنید و کلیک کنید

تعبیر خواب ذیقعده : فقط خواب سفر را سفر نکن .

ذیحجه : خواب سفر را سفر کن. دنبال کار ها را بگیر که ماه مبارکی می باشد. tabire khab

 

لطفا اشتراک گذاری نمایید