مقدمه: فقط برای این که لذت ببرید، سخنان بزرگان و جملات عارفانه را نخوانید. هدف شما باید از مطالعه ی این گونه موارد باید این باشد که به آن ها عمل کنید و به اصطلاح آن ها را سرلوحه و راهنمای زندگی خویش قرار دهید. واقعیت این است که سخنان بزرگان زندگی ما را طراوت خاصی می دهند و باعث می شوند که ارتباط ما با خال و با مخلوق حفظ شده و به بهترین شکل تنظیم شود. سخنان بزرگان چملات عارفانه جملات عارفانه روح ما را نوازش می دهند و باعث می شوند که حقیقت جهان و نا پایداری آن را بهتر و بیشتر متوجه شویم و در زندگی بهره ی بیشتری ببریم. چملات عارفانه سخنان بزرگان

سخنان بزرگان و جملات عارفانه

به حرف آن هایی که تو را عدو خویش می دانند، غافل نشو. آن ها خطا های تو را به نیکوی می دانند و به رخ تو می کشند. از این زمان استفاده نما و اشکالات خویش را تصحیح نما. سخنان بزرگان چملات عارفانه سخنان بزرگان

سخنان بزرگان و جملات عارفانه

خوشحال کردن دلی با یک عمل، بهتر از هزاران از سر می باشد که برای تضرع به خداوند خم شود. بزرگواری و شکوه، در افتادگی و شیرین بودن می باشد. سخنان بزرگان چملات عارفانه سخنان بزرگان

سخنان بزرگان و جملات عارفانه

زمانی سکوت می آید حتی یی فیر نیز برجای نمی ماند. کسی که به باطن می نگرد، ناگهان نگاه کردن خود را فراموش م ى بکند. دو نوع س کوت وجود دارد. اول: سکوتى که شما آن را در خویش پرورش مى دهید، و دیگر سکوتى که خویش مى آید. سکوت بایستی از باطن شما بیاید و از بیرون به باطن شما تحمیل نشود. و این پدیده ا ى تماما ً متفاوت از سکوتى می باشد که خویش تشکیل مى نمایید. کسانی که برای دعای دفعهان به بالای تپه می روند، به کار خویش باور ندارند. تنها آن هایی اطمینان دارند که چتر خویش را نیز به همراه می برند. خوشحال باش ! نه امروز، نه فردا، بلکه به طور مداوم خوشحال باش… (سخنان بزرگان) بگذار آن قدر صدای سرور تو در شهر ها و برزن ها بپیچد تا آن هایی که بر سر رنجاندن و اندوهگین کردن تو شرط بسته اند، اندوهگین و رنجور شوند. چملات عارفانه  (سخنان بزرگان)چملات عارفانه سخنان بزرگان

بیشتر بخوانید >>>  جملات فلسفی زیبا:مجموعه سخنان بزرگان در مورد زندگی و عشق

سخنان بزرگان و جملات عارفانه

قوانین شاد زیستن را بیاموز: (سخنان بزرگان) *اگر یک چیزی را خیلی دوست داری پس آن را واقعا دوست داشته باش و از آن واقعا لذت ببر. *اگر هم از چیزی بدت می آید و ان را دوست نداری، از آن دوری کن و زیاد خود را به زحمت نینداز. دو روزه ی دنیا ارزش این زحمت ها را ندارد. (جملات عارفانه) *حال اگر چیزی را دوست نداری ولی شرایط به گونه ای است که نمی توانی از آن دوری کنی، دست به کار شو و شرایط موجود را تغییر بده. چملات عارفانه سخنان بزرگان

چند تا از سخنان بزرگان در زمینه ی قضاوت

انجیل متی اگر کسی از تو شکایتی کرد و خواست تو را به نزد قاضی ببرد با او صلح کن چرا که اگر این کار را قبل از رسیدن به قاضی نکنی باید در زندان بمانی و تا آخر خسارت را به شاکی بدهی. (جملات عارفانه) انجیل متی اگر یک نفر تو را به دادگاه و قاضی ببرد تا پیراهن تو را از چنگت در بیاورد عبایت را نیز به وی ببخش. انجیل متی وقتی که به فردی صدفه ای می دهی و او را یاری می کنی حتی نگذار دست دیگرت از این عمل نیک تو آگاه شود و آن عمل نیک و کمک خود به دیگران را مخفی نگه دار و بگذار عمل نیک تو در نهان باقی بماند. پدر آسمانی که امور مخفی را می بیند تو را اجر می دهد. چملات عارفانه سخنان بزرگان

چند تا دیگر از جملات عارفانه

حضرت محمد (ص) وقتی که کار بدی انجام دادی از آن توبه کن و این توبه تو باید پنهانی باشد. برای گناه آشکار نیز توبه ی آشکار نیاز است. حضرت محمد (ص) آن فردی که باید میان مسلمانان قضاوت و داوری کند، نباید صدایش را بر فردی از متهم ها بلند کند مگر این که این کار را برای هر دو انجام دهد و صدایش را بر هر دو بلند کند. (سخنان بزرگان) حضرت علی (ع) خدا بهترین قاضی بین بندگان می باشد. چملات عارفانه سخنان بزرگان

سخنان بزرگان و جملات عارفانه

حضرت علی (ع) اگر خداوند نزد کسی عقل و خرد را به ودیعه نهد، با همان حقیقت شریف روزی وی را نجات می دهد و از مشکل می رهاند. حضرت علی (ع) کسی که با فقه آشنا نباشد و شروع به تجارت بکند، خود را در معرض ربا قرار داده است. مولوگ آن چیزی که سرچشمه ی همه ی بدی هاست خود پول نیست، بلکه علاقه و عشق افراطی و جنون آمیز به آن ریشه بدی ها می باشد. (سخنان بزرگان) چملات عارفانه سخنان بزرگان

بیشتر بخوانید >>>  عارفانه ها: متن عارفانه کوتاه زیبا، عارفانه ها و عاشقانه ها

سخنان بزرگان در جملات عارفانه

داوینچی، لئوناردو عشق و علاقه ی وافر و زیاد هنگامی به وجود می آید، که آنچه را که بدان دل بسته اید هر چه بیشتر بشناسید و به آن آگاهی فراوان داشته باشید. (جملات عارفانه) لئوبوسکالیا بزرگ ترین سرمایه ی انسان زندگی و حیات وی می باشد، و بزرگترین گواه و سند این، عشق است. (سخنان بزرگان) لئوبوسکالیا آنچه باعث می شود عشق به وجود آید، احساس تنهایی انسان است. (جملات عارفانه) آندره موروا بسیاری از هیجان ها و خواهش های نفس انسان مانند عشق و علاقه، شهوت و میل حیوانی و خشم و غضب نمی توانند راهنما و رهبر خوبی برای انسان باشند و نمی توانند او را به هدف مقصود درست خود برسانند. چملات عارفانه سخنان بزرگان

سخنان بزرگان و جملات عارفانه

آنتونی رابینز انسان ها و تمام بشر، حیوانات و همه موجودات و مخلوقات را دوست داشته باش و به آن ها عاشقانه محبت کن. (جملات عارفانه)

آنتونی رابینز همواره عاشق دیگران باشید و به آن ها عشق بورزید، آن ها را دوست داشته باشید، ببخشید و از اشتباه آنان بگذرید و کمی از خواهش های خود بگذرید و از آن ها برای دیگران مایه بگذارید. (همواره سعی نکنید خود را محور قرار دهید و فقط به فکر خود نباشید. آن هایی که دوست دارید نیز می خواهند از زندگی لذت ببرند.) (سخنان بزرگان)

بر آن چیز هایی که گذشته، چیز هایی که شکسته، چیز هایی که نتوانستی، و آن چه ریخته، حسرت نخور! این را بدان که اگر زندگی در این دنیای پر فراز و نشیب آسان بود، با گریه شروع نمی شد. (سخنان بزرگان جملات عارفانه)

اگر مردی هستی که می خوای همسرت، شریک زندگی ات، همچون فرشته ها بی نظیر و مثال زدنی باشد، باید برای او مکانی را همچون بهشت فراهم کنی. چملات عارفانه سخنان بزرگان

بیشتر بخوانید >>>  مطالب زیبا و خواندنی، جملات بسیار زیبا (حتما بخوانید)

سخنان بزرگان جملات عارفانه

تو برای این به دنیا نیامده ای که بدون دردسر زندگی کنی! آمده ای تا انگیزه داشته باشی و با انگیزه زندگی کنی و خودت را نبازی.

چملات عارفانه سخنان بزرگانسخنان بزرگان و جملات عارفانه

عکس هایی که زیبا هستند، در اتاقی تاریک و بدون نور ظاهر می شوند، هر گاه که در تاریکی و دشواری زندگی قرار گرفتید، بدانید که دنیای بزرگ، به زودی تصویری زیبا و جذاب را به شما نشان خواهد داد و شما را از تاریکی نجات خواهد داد.(جملات عارفانه)

چملات عارفانه سخنان بزرگان

سخنان بزرگان و جملات عارفانه

هر گاه که دیدی هنوز تلخی ها و سختی های دیگران را تبدیل به شیرینی و آسانی می کنی، بدان که هنوز “زنده” هستی و درست نفس می کشی.(سخنان بزرگان)

چملات عارفانه سخنان بزرگان

سخنان بزرگان و جملات عارفانه

تنها خطایی که در زندگی خویش مرتکب شدم این می باشد که: اشتباهات خویش را تکرار کردم و از آن ها عبرت نگرفتم.

چملات عارفانه سخنان بزرگان

سخنان بزرگان و جملات عارفانه

دوستان عزیز، توجه داشته باشید که در این صفحه سخنان بزرگان و جملات عارفانه مطرح شده و به نام آنان ثبت گردیده است، اما دقیقا جملات آن ها نیست. منظور این می باشد که در همین مطالب دخل و تصرف هایی هماهنگ با کاربرد همان جا شده تا مفاهیم رساتر و با بیان واضح تر برای شما بیان شوند. به هر حال تارنما هوش پارسی امید دارد که بتواند مطالب خوبی را در اختیار شما قرار دهد. امیدواریم مطالب قرار داده شده در صفحات ما مثل عناوین مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد. این مطالب می تواند اوقات فراغت و آسودگی شما را پر کند. منتظر به روز رسانی و آپدیت موضوع سخنان بزرگان و جملات عارفانه به شکل با نظم باشید. صفحه ی سخنان بزرگان و جملات عارفانه مکانی می باشد برای اهل دل، پس هر چه می توانید بر روی این مطالب تفکر کنید و به سادگی از آن ها عبور نکنید. همان طور که می بینید به وعده وفا کرده و موضوع سود بخش سخنان بزرگان و جملات عارفانه را به طور بانظم به روز رسانی می کنیم. ممنون از همراهی شما

 

 

لطفا اشتراک گذاری نمایید