سوالات تست هوش خیلی سخت و شیوه ارائه آن ها: دوستان سایت هوش پارسی! با آرزوی این که روزگار خوبی داشته باشید در ذیل نمونه هایی از روش های طرح تست هوش تصویری خیلی سخت برای شما آورده ایم که می توانید با شیوه های طرح این تست هوش جالب آشنا شوید. در واقع در مقاله زیر قصد نداریم تست هوش تصویری خیلی سخت را برای شما بیاوریم و فقط شیوه های طرح و روش های آن را از نظر می گذرانیم.

تست هوش

نمونه زیر جهت تست های هوش تصویری خیلی سخت هستند که شما باید آن ها را بخوانید:

*در برخی از سؤال های تست هوش از شما خواسته شده است که مقایسه ای انجام دهید.

تست هوش خیلی سختمثال تست هوش تصویری خیلی سخت:

نسبت کشتی به آب مثل نسبت هواپیما است به :
خورشید – زمین – آب – آسمان – درخت

تست هوش خیلی سختپاسخ تست هوش تصویری خیلی سخت:

آسمان صحیح است. قایق در آب حرکت می کند. این امر را می توان با هواپیمایی مقایسه کرد که در آسمان حرکت می کند. همچنین شما باید طرح هایی را با یکدیگر مقایسه کنید.
*در برخی از تست هوش تصویری خیلی سخت ، گروهی از پنج شیء به شما داده خواهد شد. چهار تا آنها وجه اشتراکی خواهند داشت ؛ یعنی به طریقی مشابه یکدیگر خواهند بود. از شما خواسته خواهد شد که شیء را که با چهارتای دیگر تشابه ندارد، انتخاب کنید.
مثال : کدام یک از این پنج چیز کمترین شباهت را با چهار مورد دیگر دارد ؟
سگ – اتومبیل – گربه – پرنده – ماهی

بیشتر بخوانید >>>  گنجینه ای از معما های جالب و سرگرم کننده جدید و جذاب

تست هوش خیلی سختپاسخ تست هوش تصویری خیلی سخت:

اتومبیل صحیح است. بقیه همگی موجودات زنده هستند. اتومبیل، موجود زنده نیست.
* در برخی از سؤال های تست هوش تصویری خیلی سخت ، اعداد یا حروفی به شما ارائه می شود که دارای نظمی معین هستند. ترتیب این اعداد یا حروف از الگوی معینی پیروی می کند، اما یکی از آنها با این نظم و ترتیب جور در نمی آید. شما باید آن را که با الگوی ترتیب بقیه همخوانی ندارد انتخاب کنید.

تست هوش خیلی سختمثال تست هوش تصویری خیلی سخت:

کدام یک از این اعداد به گروه زیر تعلق ندارد؟
13 – 11 – 10 – 9 – 7 – 5 – 3 – 1

تست هوش خیلی سختپاسخ تست هوش تصویری خیلی سخت:

10 صحیح است. اعداد فرد که از 1 شروع شده ؛ به ترتیب آمده اند. عدد 10 زوج است که با این گروه جور در نمی آید.
* همچنین شما باید برخی سوال تصویری خیلی سخت را حل کنید.
حل این سوال تصویری خیلی سخت مستلزم دانش ریاضی عمیق و پیچیده نیست بلکه این مسائل میزان منطقی بودن شما را می آزمایند؛ یعنی کیفیت درست فکر کردن شما را می سنجد. شما حالا آماده شروع آزمون هستید. هر سؤال را به دقت بخوانید و حروف گزینه ی صحیح سوالات هوشیا عددی را که انتخاب کرده اید علامت بگذارید.
امیدوارم از روش های تست هوش تصویری خیلی سخت لذت برده باشید و با آن ها به خوبی آشنا شده باشید. با خواندن روش های تست های هوش تصویری خیلی سخت شما می توانید با دید باز تری این سوالات را حل کنید.

لطفا اشتراک گذاری نمایید