3 تا تست هوش جالب و البته کمی سخت را برای شما آماده کرده ایم که امیدواریم از آن ها لذت ببرید : تست هوش ساعت شنی، تست هوش جدید مرد اسکی باز . سوال هوش مرغ های خانگی و علاوه براین ها 15 تست هوش جدید و کوتاه را به شما تقدیم می کنیم.

تست هوش جدید ساعت شنی 1

سوال تست هوش ساعت شنی

سوالات تست هوشی که ساعت شنی دارند یکی از جالب ترین تست هوش های جدید هستند ولی یکم نبوغ برای حل احتیاج دارند که امیدوارم شما این نبوغ رو داشته باشید . امتحان کنید!
دو تا ساعت شنی داریم یکی از این دو دقیقا در هفت دقیقه و دیگری در سه دقیقه خالی می شود . می خواهیم بااستفاده ازاین دو ساعت شنی هشت دقیقه از زمان را اندازه گیری کنیم . چطوری باید این کار رو انجام بدیم؟

.
.
.
.
.
.
.

تست هوش جدید ساعت شنی 1پاسخ تست هوش جدید ساعت شنی

هر دو ساعت شنی هفت دقیقه ای و سه دقیقه ای را وارونه می کنیم تا در آن ها شن شروع به ریزش کند.به محض این که شن ساعت شنی سه دقیقه ای تمام شد ، دومین بار آن را وارونه می کنیم . موقعی که شن در ساعت شنی هفت دقیقه ای تمام میشود ، در ساعت سه دقیقه ای فقط به اندازه ی یک دقیقه شن پایین ریخته و در پایان آن هشت دقیقه اندازه گیری می شود، به شرطی که از زمان های کوتاه تلف شده جهت برگردادن ساعت ها صرف نظر می کنیم .
اگه خودتون تونستید این سوال تست هوش جدید رو جواب بدید دیگه نباید خوتون رو دسته کم بگیرید !

تست هوش جدید اسکیسوال تست هوش اسکی باز

اسکی باز با سرعت دقیقه ای 60 متر تپه پر برف را از پایین به بالا طی می کند، و در یک ربع ساعت به بالای آن می رسد و هنگامی که اسکی می کند، همین فاصله فقط یک و نیم دقیقه طول می کشد. سرعت او هنگام پایین آمدن چند متر در دقیقه است؟
.
.
.
.
.
.
.

بیشتر بخوانید >>>  تست هوش تصویری + سوالات هوش + سوالات تست هوش جدید

تست هوش جدید اسکی

 پاسخ تست هوش جدید اسکی باز

پاسخ: جواب 600 متر در دقیقه صحیح است. زیرا یک ربع ساعت، یعنی 15 دقیقه را در 60 ضرب می کنیم، طول مسیر 900 متر حاصل می گردد. چون این فاصله را در 5/1 تقسیم می کنیم، پاسخ 600 متر در دقیقه به دست می آید.

مرغ تست هوش جدیدسوال تست هوش مرغ های خانگی

18 مرغ خانگی در 54 روز یک خروار گندم می خورند . 12 مرغ همین مقدار گندم را در چند روز می خورند ؟
.
.
.
.
.
.
.
.

مرغ تست هوش جدید

 پاسخ تست هوش جدید مرغ های خانگی

پاسخ: جواب صحیح 81 روز می باشد ؛ زیرا 18 را در 54 ضرب می کنیم ؛ 972 به دست می آید . یعنی 972 مرغ در یک روز یک خروار گندم می خورند . حالا که 12 مرغ داریم ، 792 را به آن تقسیم می کنیم ، 81 روز حاصل می شود .

تست هوش های جدیدتست هوش های جدید به همراه پاسخ

تست هوش جدید 1 – کلمه ویشنا حروف در هم ریخته کدام گیاه معروف است ؟
تست هوش جدید 2 – کدام مجوعه از اعداد زیر دارای ارتباطی مشابه با سه عدد زیر است؟                  54:216:72
الف- 37:111:52
ب- 72:288:96
ج- 78:296:98
د- 27:59:16
تست هوش جدید 3 – چه عددی باید به جای علامت سوال قرار بگیرد ؟

؟              478            3874          42783

تست هوش جدید 4 – کلمه های دو حرفی را در داخل پرانتز قرار دهید به طوری که کلمه ما قبل را تمام کرده و کلمه بعدی با آنها شروع شود و وقتی از بالا به پایین خوانده شوند یک کلمه هشت حرفی را تشکیل دهند .

کا    ( . . )     مان
ما    ( . . )     در
ز     ( . . )     هد
ما   ( . . )     چ

تست هوش جدید 5 – کلمه ای پیدا کنید که وقتی در جلو هریک از کلمات زیر قرار گیرد ، کلمه جدیدی بسازد .
پند ( . . . )
دانش ( . . . )
نو ( . . . )
کار ( . . . )
سواد ( . . . )
تست هوش جدید 6 – در ادامه سری زیر چه عددی باید قرار گیرد ؟
2         8       7      10       40       39      42       168       167      ؟
تست هوش جدید 7 – از سه عبارت دو حرفی زیر یک کلمه بسازید .
می      جا      را        نا       سا        کا

بیشتر بخوانید >>>  چیستان و معما های جدید در مجموعه تخصصی چیستان

تست هوش جدید 8 – چه کلمه ای در داخل پرانتز قرار گیرد که با هریک از حروف خارج از پرانتز کلمه ای با معنی بسازد ؟
ک ( . . . ) ه
تست هوش جدید 9 – با انتخاب چهار تا از پنج مجموعه حروف دو تایی زیر یک کلمه با معنی بسازید .
جا     سی      شا      نف     نی
تست هوش جدید 10 – با جابجایی حروف در هر سطر ، کلمات با معنی بسازید و سپس مشخص نمایید کدامیک ارتباط معنی دار با سایر کلمات ندارد .
Flow under
Sexed Utah
Enviable blue
Icier blend
تست هوش جدید  11 – یک مرد 53 جوراب در کشوی میزش دارد . 21 جفت آنها کاملا آبی و 15 جفت آنها سیاه و 17 جفت کاملا قرمز . برق ها قطع شده و او در تاریکی کامل به سر می برد . چه تعداد جوراب باید از 100 درصد جوراب های داخل کشوی خود خارج کند که یک جفت آن جوراب سیاه باشد؟

تست هوش جدید 12 – زمان قبل از 12 ظهر را مشخص کنید هرگاه 9 دقیقه پیش از آن دو برابر دقایقی باشد که از 10 صبح گذشته باشد ؟
تست هوش جدید 13 – 5 عدد متوالی را در زیر پیدا کنید که مجموع آنها 22 شود ؟
7    3    9    6    4    1    3    7    9    3    5    4    1    7     6     5
تست هوش جدید 14 – مدریت یک دبستان می گفت،که پارسال9درصددانش آموزان مدرسه مردود شدند.ومعاون دبستان گفته ی اورا کامل می کرد:تعدادتعداد دانش آموزان مردودی پارسال 27نفربود.آیا می توانیدبگویید سال گذشته چنددانش آموزدرآن مدرسه درس می خواندند؟
تست هوش جدید 15 – اولا در یکی ازاین مثلث ها هرکدام ازرقم های 1تا9را(فقط یک بار)در داخل دایره ها طوری قراردهید،که مجموع ارقام درهرضلع برابر20باشد.ثانیا درمثلث دیگرنیزهمان ارقام راطوری بگذارید،که مجموع آنها درهرضلع مساوی 17باشد.

بیشتر بخوانید >>>  تست هوش های فارسی: مجموعه چند تست هوش جدید و جالب

تست هوش جدید3

.
.
.
.
.
.
.

تست هوش های جدید

پاسخ تست هوش های جدید

1- آویشن
2- ب
72 – 4 = 288 / 3 = 96

3 – فوقانی ( که کلمات کیف ، سو ، فوق ، کجا ، نان و سری را تشکیل می دهد . )

4 – فر ما ند هی ( که کلمات کافر – فرمان ، ماما – مادر ،

زند – ندهد ، ماهی – هیچ را می سازد . )

5 – آموز ( که کلمات پند آموز ، دانش آموز ، نو آموز ، کارآموز و سوادآموز را می سازد . )

6 – 170 ( سری به صورت -4 ، -1 ، +3 ، … ادامه می یابد . )
7 – ناکامی
8 – مرو ( که کلمات کم رو و مروه را می سازد . )
9 – جانفشانی
10- Flow under = Sexed Utah
( تخلیه کردن ) کلمات باقی مانده جدا از این کلمات قابل قبول هستند .
11 – 40 جوراب ، اگر او 38 جفت جوراب را خارج کند ، هر چند خیلی شبیه به هم نباشند ، احتمال اینکه همه آنها آبی یا قرمز باشند هست . برای ایجاد 100 درصد اطمینان خاطر ، او یک جفت از جوراب های سیاه را که باید خارج کند به نسبت 2 جوراب .
12 – 37 دقیقه . 12 ظهر 34 دقیقه کمتر است = 11:28 و 11:23 داریم سپس می کنیم از 9 می شود 11:14 زمان 10 صبح برابر 74 دقیقه است .   2 * 37 = 11:14
13 – 1 4 5 3 9
14 – 300 نفرند. زیرابایک تناسب ساده مسئله حل میشود:اگرتعداددانش آموزان 100نفربودند،9نفرآن هامردودشده اند،ولی حالاکه 27نفرمردودی داریم، تعدادآنها 300 نفرمی شود.
15 – پاسخ ها را در شکل می بینید .

تست هوش جدید

تست هوش جدید2

لطفا اشتراک گذاری نمایید