اگر از جمله ی افرادی هستید که می خواهید با تست هوش ریون بزرگسالان کار کنید و بدانید که هوش شما در چه حدی می باشد Raven IQ Test که حاوی 60 سوال تصویری سیاه و سفید است را بر روی رایانه خود نصب کرده و هوش خود را بسنجید .

تست هوش ریون بزرگسالان,تست ریون با جواب

همانطور که می دانید با تستهای اینترنتی موجود نمی توان ضریب هوشی ریون خود را به طور دقیق حدس زد و اغلب تست های تعیین ضریب هوش اینترنتی دارای اعتبار نمی باشند.

تست هوش ریون بزرگسالان,تست ریون آنلاین با جواب

تست هوش ریون بزرگسالان معروف به تست ریون آنلاین

همان طور که می دانید یکی بهترین تستهای معتبر تعیین ضریب هوشی در روانشناسی تست هوش ریون بزرگسالان و و کسلر است. در اینجا دریچه برای شما نرم افزار تست هوش ریون بزرگسالان ( افراد 9 سال به بالا ) را قرار میدهد.. تا بتوانید ضریب هوشی تست هوش ریون با جواب خود را بسنجید.

تست هوش ریون بزرگسالان,تست ریون آنلاین با جواب

آزمون پیش رونده ریون بزرگسالان با جواب

آزمون ماتریسهای پیشرونده تست هوش ریون با جواب یک آزمون معروف است که به صورتی است که نیاز به کلام و صحبت ندارد. بعد از تهیه این آزمون پژوهشهای زیادی درباره آن به عمل آمده و بارها مورد تجدید نظر قرار گرفته است. درحال حاضر سه فرم این آزمون برای اندازه گیری هوش افراد در همه سطوح توانائی- از کودکان ۵ ساله تا بزرگسالان سر آمد- در دسترس است. فرم اول آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون با جواب معیاراست که دارای ۶۰ ماتریس یا تصویر است و به ۵ سری ۱۲ تایی تقسیم شده است. نسخه اولیه این فرم درسال ۱۹۳۸ تهیه شده ودر سال ۱۹۷۴ فقط تصحیح کوچکی در سوال اصلی ( ۸- B ) آن به عمل آمد. در سال ۱۹۵۶ هم در ترتیب اصلی سوالات وگزینه های آن تجدید نظر به عمل آمد ولی هیچگونه تغییری در جوابهای صحیح سوالات تست هوش ریون بزرگسالان صورت نگرفت . از آن موقع تا به حال نسخه تجدید نظر شده ۱۹۵۶برای تست هوش افراد دامنه های سنی ۵/۶ تا ۶۵ سال بکار برده می شود. در سطوح سنی پایین تر با اجرای این فرم می توان دامنه های هوشی بالاتر از متوسط را تعیین کرد ولی در سنین بالاتر ( بزرگسالان ریون ) برای تعیین هوشی هر افراد سرآمد باید از فرم پیشرفته آزمون استفاده کرد. فرم دوم آزمون، ماتریسهای پیشرونده ریون آنلاین رنگیاست که ۳۶ تصویر دارد واکثر آنها رنگی است. این فرم در سال ۱۹۴۷ برای آزمایش کودکان ۵ تا ۱۱ سال و بزرگسالان عقب مانده ذهنی هوش تهیه شد. از آن موقع تا بحال این فرم تغییری نکرده است. ماتریسهای پیشرونده پیشرفته فرم سوم تست هوش ریون آنلاین است که دو دفترچه را در بر می گیرد و برای سنجش تست هوش ریون بزرگسالان با جواب فوق العاده از آن استفاده می شود.

لطفا اشتراک گذاری نمایید
بیشتر بخوانید >>>  تست هوش هیجانی : پرسشنامه هوش هیجانی|سایت تخصصی هوش