به تعداد سه نفر سیاه پوست و سه نفر سفید پوست وجود دارد که می خواهند با قایقی که گنجایش آن بیش از دو نفر نیست از رودخانه ای عبور نمایند. یکی از افراد سیاه پوست رانندگی قایق را بلد نیست . در صورتی که تعداد سیاه پوست ها از تعداد سفید پوست ها بیشتر باشد ؛ سیاه پوست ها سفید پوست ها را خواهند خورد ولی اگر تعداد سفید پوست ها بیشتر از سیاه پوست ها باشند به آن ها کاری ندارند و آن ها را نمی خورند . چگونه می توان در چیستان این گروه شش نفری را از این رودخانه متلاطم عبور داد به طوری که به هیچ کدام از آن ها آسیبی نرسد؟

چیستان با جواب و انواع چیستان جدید

.

.

.

.

پاسخ این تست هوش به همراه یک چیستان با جواب و انواع چیستان جدید در ذیل موجود است.

چیستان با جواب و انواع چیستان جدید

پاسخ چیستان با جواب ؛ چیستان جدید

در ابتدا یک نفر سیاه پوست ( که قایقرانی بلد نبود ) به همراه یک نفر سفید پوست به آن طرف رودخانه می آیند . (چیستان) اون فرد سیاه پوست آن طرف باقی می ماند و سفید پوست قایق را بر می دارد و به این طرف رودخانه باز می گردد . در مرحله دوم یک سیاه پوست و یک سفید پوست به آن طرف رودخانه می روند . سیاه پوست می ماند و سفید پوست بر می گردد و این بار هم یک سیاه پوست به همراه یک سفید پوست به آن طرف رودخانه رفته که باز هم سیاه پوست پیاده شده و سفید پوست قایق را بر می گرداند . این دفعه دو سفید پوست رفته و به آن طرف رودخانه می روند و هر دو پیاده می شوند و یک سیاه پوست قایق را بر می دارد و برای آخرین بار یک سیاه پوست و یک سفید پوست به ان طرف رودخانه رفته و این طور به به هیچ کدام یک از آنان آسیبی نمی رسد .

بیشتر بخوانید >>>  مصاحبه با نفر اول مسابقه هوش پارسی 28 اسفند 94 (برنده 500 هزار تومان)

چیستان با جواب و انواع چیستان جدید

چیستان با جواب ؛ چیستان جدید

یه نفر میره یه مهمونی که دعوت شدگان به اون مهمونی به دو گروه تقسیم می شوند : گروه اول راستگو و گروه دوم دروغگو . . .
نکته ای که وجود داره اینه که این ها همدیگه رو نمی شناسن . این یارو از یه نفر می پرسه : شما راستگو هستین یا دروغگو ؟ ؟ ؟
خلاصه بهش جواب میده و اون یارو از دو نفر دیگه پرسید که اون مرد چه جوابی بهشون داده که یکیشون گفت که او دروغگوست و یکیشون گفت راستگو .

در نهایت این فرد فهمید که چه کسی راست می گوید و چه کسی دروغ می گوید ؟ ؟ ؟ (چیستان)

.

.

.

.

چیستان با جواب و انواع چیستان جدید

پاسخ چیستان با جواب ؛ چیستان جدید

کسی که اون جا گفته بود که دروغگو ست ؛ دروغگو بوده است به این دلیل که هیچ گاه کسی نمی گوید من دروغگو هستم . نکته قابل توجه این جا است که کسی که دروغگو باشد سعی می کند که دیگران را نیز دروغگو جلوه دهد و همچنین خود را
راستگو . . . بنابراین آن کسی که گفته است که راستگو است خودش راستگو بوده است (چیستان)

لطفا اشتراک گذاری نمایید