در یک دندانپزشکی بسیار زیبا هفت نفر در صف این معما با جواب منتظر هستند که به کار ایشان رسیدگی شده و درمان لازم دندانپزشکی بر روی آن ها انجام شود. آن ها روی صندلی هایی در مطب به طور منظم نشسته اند. نام های آنها نزد منشی است. آیا می توانید با داشتن اطلاعات زیر در معما کوتاه، ترتیب نشستن آنها را مشخص نمایید؟ (معما کوتاه با جواب)

معما کوتاه، معما با جواب
توماس، بین سوزان و جولیا نشسته است.
کتی کنار جورج نشسته است.
صندلی برایان بین صندلی های جولیا و جورج قرار دارد.
پیتر در انتهای صف می باشد.
سوزان نفر اول صف انتظار است

 

 

 

 

معما کوتاه، معما با جواب

پاسخ معما کوتاه ‘سالن انتظار مطب دندانپزشکی’ (معما با جواب)

به ترتیب (نفر اول سمت راست):
سوزان، توماس، جولیا، برایان، جورج، کتی، پیتر
امیدوارم از این معما کوتاه کمال لذت را ببرید و این را بدانید با حل معما با جواب می توانید به رشد خوبی دست پیدا کنید.

معما کوتاه، معما با جواب

معما کوتاه ماجراجو (معما با جواب)

یک نفر که ماجراجو است می خواهد از بیابان بی علف بگذرد . اگر عبور از اين بيابان شش روز طول بکشد و او بتواند هر تعداد که می خواهد همراه با خود ببرد ، در صورتی که خود او و هر کدام از همراهانش قادر به حمل آذوقه کافی برای چهار روز يک نفر باشند . (معما با جواب)
وی با ياری چند تن می تواند به خواسته اش در معما با جواب برسد ؟
به دنبال ساده ترين جواب باشيد.

بیشتر بخوانید >>>  روشهای تقویت حافظه : 10 روش موثر و کاربردی+دعای تقویت حافظه

 

 

 

 

معما کوتاه، معما با جواب

پاسخ معما کوتاه: (معما با جواب)

کاشف می تواند مسافت شش روزه را به ياری دو همراه به پايان برساند .
سه مرد در حالی که هر کدام ذخيره ی آب و غذای چهار روز را حمل می کنند به راه می افتند. در پايان اولین روز يکی از همراهان جيره يک روز را به هر يک از دو مرد ديگر تحويل دهد و خود به نقطه ی شروع سفر برمی گردد . در پايان روز بعد همراه دوم جيره ی يک روز ديگر را به کاشف تحويل می دهد و خود نيز به نقطه ی آغاز بر می گردد . اکنون کاشف ، آب و غذای کافی در اختيار دارد و می تواند سفر چهار روزه ی باقيمانده را به تنهايی به پايان برساند. (معما با جواب)

معما کوتاه، معما با جواب

معما کوتاه صد نفری

100 نفر هستند که صد جمله را این جوری میگن:
نفر اول می گوید:
“دست کم یکی از مواردی که بیان می شود، نادرست است.”
نفر دوم می گوید:
“دست کم دو تا از جملاتی که بیان شده یا می شود، نادرست است.”
نفر سوم می گوید:
“دست کم سه تا از جملاتی که بیان شده یا می شود، نادرست است.”
نفر چهارم معما کوتاه می گوید:
“دست کم چهار تا از جملاتی که بیان شده یا می شود، نادرست است.”
نفر صدم می گوید:
“دست کم 100 تا از جملاتی که بیان شده یا می شود، نادرست است.” معما کوتاه
آیا می توانید بگویید چند تا از جملات بیان شده توسط این 100 نفر میتواند درست باشد؟ آیا اصلا می توان آنها را مشخص نمود؟

بیشتر بخوانید >>>  ویژگی انسان های خلاق+تکنیک های خلاقیت+طرح های خلاقانه عجیب

 

 

 

 

معما کوتاه، معما با جواب

پاسخ معما کوتاه: (معما کوتاه با جواب)

جمله صدم، قطعا نادرست است زیرا می گوید دست کم تمام 100 جمله بیان شده (و در نتیجه جمله خود او) نادست است. پس بنابراین جمله اول درست خواهد بود. (معما کوتاه با جواب)
به همین ترتیب، جمله 99 ام، نیز نمی تواند درست باشد. زیرا جمله اول صحیح است و جمله 99 ام نیز باید صحیح باشد تا پذیرفته شود، و بنابراین نمی تواند 99 جمله نادرست وجود داشته باشد. بنابراین در این معما با جواب جمله دوم درست خواهد بود. (معما کوتاه با جواب)
اگر به همین ترتیب، جملات معما کوتاه با جواب را تحلیل کنیم، این را با توجه به قرائن و شواهد در خواهیم یافت که پنجاه جمله ی اول درست بوده و هیچ اشکالی در آن ها نیست. این در حالی می باشد که در این معما با جواب پنجاه جمله ی دوم غلط می باشند. (معما کوتاه با جواب)

لطفا اشتراک گذاری نمایید