جملات عارفانه زیبا: دوستت دارم کمتر از پروردگار و بیشتر از خویش زیرا به پروردگار ایمان دارم و به تو نیاز!

جملات عارفانه زیبا سخنان عارفانه

شب برای دیدن ستاره های قلبت میآیم. بیدار باش من با سبدی پر از بوسه می آیم و همان را قبل از چیدن روی گونه هایت می کارم تا بدانی ای خوبم عاشقتم

جملات عارفانه زیبا سخنان عارفانه

جملات عارفانه زیبا و سخنان عارفانه

نور دلیل تاریکی بود و سکوت دلیل تنهایی، تنها محبت بی دلیل بود که تو دلیل همان شدی

جملات عارفانه زیبا سخنان عارفانه

جملات عارفانه زیبا: سخنان عارفانه زیبا

محبت را کنار هم ایستادن زیر باران معنا نکن…!!! محبت همین میباشد که یکی برای دیگری چتر شود و دیگری به هیچ وجه نفهمد به چه دلیل خیس نشد

جملات عارفانه زیبا سخنان عارفانه

جملات عارفانه زیبا: سخنان عارفانه

بوسه بر عکست زنم ترسم که قابش شکند. قاب عکس توست ولی شیشه ی عمرم است بوسه بر مویت زنم ترسم که تارش شکند. تارموی توست ولی ریشه ی عمرم است

جملات عارفانه زیبا سخنان عارفانه

جملات عارفانه زیبا: سخنان عارفانه ناب

فکر می کردیم عاشقی هم بچگیست … ولی حیف همین تازه اول یک زندگیست

زندگی چیزیست مثل یک حباب … محبت آبادیه زیبایی در سراب

فاصله با آرزو های ما چه ها که کرد … کاش می توانست در عاشقی هم توبه کرد !!!

بیشتر بخوانید >>>  عکس جملات زیبا، متن زیبا با عکس جالب

جملات عارفانه زیبا سخنان عارفانه

سخنان عارفانه قشنگ

یک سنگ کافیست برای شکستن یه شیشه! یک حرف کافیست برای شکستن یک دل! یک لحظه کافیست برای دل باخته شدن! یک دوست همانند تو کافیست برای همه زندگی

جملات عارفانه زیبا سخنان عارفانه

سخنان عارفانه احساسی

اگه فکر کردی نبودن یکی بهتر از بودنشه چشمات رو ببند و اون لحظه ای که اون کنارت نباشه رو به خاطر بیار اگه چشمات خیس گردید بدان داری به همه دروغ میگی و همچنان عاشقش هستی

جملات عارفانه زیبا سخنان عارفانه

جملات عارفانه زیبا: سخنان عارفانه عاشقانه

شکسپیر میگه : وقتی که فکر می کنی تو 7 تا فلک 1 ستاره هم نداری یکی یه گوشه دنیا وجود داره که برای دیدنت صبر نداره…

امیدوارم از جملات عارفانه زیبا و سخنان عارفانه لذت برده باشید. حتما نظرات خود درباره جملات عارفانه زیبا و سخنان عارفانه را در این صفحه بنویسید.

لطفا اشتراک گذاری نمایید