جملات زیبا و کوتاه: دل شما در تنهایی و آسایش ، به راز های روزها و شبها دانا می شود اما گوشهایتان در حسرت و قبطه اند که صدای چنین شناختی را که بر دل شما فرود می آید ، بشنوند . جبران خلیل جبران

جملات زیبا و کوتاه سخن زیبا

کسانیکه همواره در آسایش می باشند لاابالی ترین آدمهایند . ارد بزرگ

جملات زیبا و کوتاه سخن زیبا

جملات زیبا و کوتاه: سخن زیبا جالب

لحظه پیروزی برای من از همان جهت شیرین می باشد که پیران ، زن ها و کودکان کشورم را در آسایش و خوشحال ببینم . نادر شاه افشار

جملات زیبا و کوتاه سخن زیبا

جملات زیبا و کوتاه: سخن زیبا

بجاست عشق بخواهی که به روزهایت سعی و به شبهایت آسایش بخشد. جبران خلیل جبران

جملات زیبا و کوتاه سخن زیبا

جملات زیبا و کوتاه: سخن زیبا جذاب

ما بایستی طبیعت را به چشم مادر خود بنگریم و با آرامش خویش را به او تسلیم کنیم تا بتوانیم بسیار راحت و آسوده شویم که به جهان باز می گردیم همانطور که تمام موجودات دیگر باز می گردند. تمام ما در واقعیت جزء جدایی ناپذیر همین کلیم. طغیان عبث می باشد، ما بایستی خودمان را به همین جریان بزرگ وصل کنیم. هرمان هسه

جملات زیبا و کوتاه سخن زیبا

جملات زیبا و کوتاه: سخن زیبا

آسایش چنانچه دائمی باشد سستی و پلشتی در پی دارد . ارد بزرگ

بیشتر بخوانید >>>  جملات کوتاه و زیبا، جملات کوتاه+ زیبا+ جملات قصار

جملات زیبا و کوتاه سخن زیبا

از قضاوت کردن دست بکش تا آسایش را احساس کنی. دیپاک چوپرا

جملات زیبا و کوتاه سخن زیبا

ما در بین کسانی که با ما هم نظر اند، احساس آسایش داریم، اما وقتی بزرگ تر می شویم که بین کسانی باشیم که با ما هم نظر نباشند. فرانک

جملات زیبا و کوتاه سخن زیبا

جملات زیبا و کوتاه: سخن زیبا بزرگان

تنها آسایش و سکوت سرچشمه ی نیروی بی انتها میباشد. داستایوفسکی

جملات زیبا و کوتاه سخن زیبا

اندیشه برتر در روزهای طوفانی و آشوب و در آن حال خموشی و آسایش ، قدرت برتر خویش را از دست نمی دهد. ارد بزرگ

جملات زیبا و کوتاه سخن زیبا

آسایش گهواره ای ست بر روی خاک و سنگ پله هایی به سوی افلاک . جبران خلیل جبران

جملات زیبا و کوتاه سخن زیبا

جملات زیبا و کوتاه: سخن زیبا خردمندان

به زیبائی فکر کن، نه برای انگیزش ، که در جهت تعالی . قشنگی به همه جا آرامش می آورد ، چه ساخته ی آدم چه طبیعی. پاول ویلسون

جملات زیبا و کوتاه سخن زیبا

وقتی آدم آسایش را در خود نبیند، جستجوی همان در جای دیگر عمل بیهوده ای میباشد.لارو شفوکو

جملات زیبا و کوتاه سخن زیبا

جملات زیبا و کوتاه: سخن زیبا نویسندگان

آرامش،عشوه گر دل انگیزی میباشد که در نزدیکی دانایی خانه دارد. اپیکارموس

جملات زیبا و کوتاه سخن زیبا

جایی که شمشیر می باشد آسایش نمی باشد . ارد بزرگ

جملات زیبا و کوتاه سخن زیبا

جملات زیبا و کوتاه: سخن زیبا بزرگان

علم امروز پیشرفت بسیاری در پی داشته ، ولی نیروی وارد کردن آرامش به روان ما را ندارد . امنیت را بزرگان دانا به ما می بخشند .

بیشتر بخوانید >>>  جملات بزرگان در مورد زندگی و جملات بزرگان در مورد جهان

جملات زیبا و کوتاه سخن زیبا

آسایش مدام نیز کسل کننده می باشد. گاهی طوفان هم مورد نیاز میباشد . فردریش نیچه

جملات زیبا و کوتاه سخن زیبا

جملات زیبا و کوتاه: سخن زیبا افراد معروف

می گویند رسیدن به آسایش هدف میباشد بایستی خاطر نشان کرد آسایش تختگاه نوک کوه می باشد آیا کوهنورد همواره بر همان خواهد ماند؟ بیشتر فرصت زندگی او در پایه و پایین کوه می گذرد به امید رسیدن به آرامشی کم و دوباره نهیب دل و دلدادگی به حرکتی دیگر . ارد بزرگ

جملات زیبا و کوتاه سخن زیبا

جملات زیبا و کوتاه: سخن زیبا

از شما عزیزان به خاطر مطالعه جملات زیبا و کوتاه و همچنین سخن زیبا سپاسگزاریم. صحت منبع این جملات زیبا و کوتاه نا مشخص بوده و فقط از برخی مکان های دیگر نقل شده است. سخن زیبا مطالعه کنید و لذت ببرید.

لطفا اشتراک گذاری نمایید