در این نوشته 20 توصیه مهم برای والدین را گرداوری نموده ایم. این توصیه ها درباره تاثیر بازی کودکان و بازی فکری کودکان در شخصیت و آینده کودک است. امیدواریم از آن ها بهره کافی را ببرید.

بازی کودکان

20 توصیه مهم برای بازی کودکان

1.به بازی کودکان اهمیت دهیم چون حیات همان ها در بازی شکل واقعی به خود می گیرد.
2.سعی کنیم تا بازی های کودکان متناسب با فرهنگ و ارزش های خانواده باشد.
3.با دقت در تفکرات خلاق و پویایی کودکان در حال بازی می توانیم با کیفیت شخصیت همان ها بیشتر آشنا شویم.
4.در بازی کودکان دخالت نکینم ولی راهنما و کمک دهنده ی خوبی باشیم.
5.با همبازی شدن با کودکان روش عشق ها را باز کنیم و روش پنهان کاری های دوره ی جوانی را ببندیم.
6.کاری کنیم که بازی به صورت تجربه ای لذت بخش در فکر بچه باقی بماند.
7.برای تمام کردن بازی از امر و نهی بپرهیزیم.
8.با اعتنا به روحیه ی کنجکاو کودک به گونه ای او را راهنمایی کنیم که به تفکر مثبت و اندیشه خلاق و سازنده دست یابد.
9.مراقب باشیم که محیط بازی موجب صدمه جسمی ،ذهنی و یا روانی نشود.
10.در انتخاب نوع بازی به سن و جنس و توانایی های فرزندمان اعتنا کنیم.
11.نوع و مدت وقت بازی فرزندمان را کنترل کنیم که از فشارهای هیجانی و روحی بیش از مرز دور باشد.
12.برای انتخاب الگوهای درست زمینه ی مناسبی را برای بازی های تقلیدی کودکانمان فراهم کنیم.
13.از محدود کردن کودک در هنگام بازی بپرهیزیم.
14.وسایل بازی را شایسته سن و رشد جسمی و فکری کودک تهیه کنیم.
15.آداب اجتماعی و حالت رفتار با دیگران را ضمن همبازی شدن با کودکان می توانیم به صورت غیر مستقیم به همان ها بیاموزیم.
16.به مطالب و شیوه ی بیان کودکان در بازی به خوبی اعتنا کنیم چون احساسات و مشکلات حیات واقعی همان ها در بازی منعکس می گردد.
17.برای انتخاب همبازی ها ی نیکو فرزندمان را غیر مستقیم راهنمایی کنیم. برای اینکه رفتاهای یک همبازی نیکو تأثیر بسیاری مثبتی در آتی او خواهد داشت.
18.درصورتیکه در حضور فرزندمان با وسایل موجود در منزل برای او اسباب بازی بسازیم رابطه عاطفی میان ما و کودکمان تقویت خواهد داشت.
19.برای تقویت حس همکاری و مسئولیت پذیری فرزندمان با او توافق کنیم که بعد از بازی اسباب بازی های خود را جمع کرده و گرنه بار بعد اجازه استفاده از آنها را نخواهد داشت.
20.از فرزندمان بخواهیم که اجازه دهد تا همبازی هایش از اسباب بازی های او استفاده بکند.چون موجب تقویت حس نوع عشق و تسهیل در رابطه با دیگران می گردد.

بیشتر بخوانید >>>  اموزش روبیک با کمک فرمول روبیک + بازی آنلاین اموزش روبیک

امیدواریم توصیه های بیان شده در رابطه با بازی کودکان و بازی فکری کودکان مورد استفاده شما قرار بگیرد.

لطفا اشتراک گذاری نمایید