واقعا از او خسته شده اید، هرآنچه می گویید خلاف  همان کار می نماید، بسیاری از زمان ها از لج بازی هایش لجتان می گیرد، گاهی از او به حدی خسته و کلافه می گردید که آماده نیستید حتی حرف هایش را بشنوید و یا قیافه اش را ببینید. هر طریقی را هم که بلد بوده اید رفته اید و امتحان کرده اید ولی… روانشناس کودک پاسخ می دهد.

روانشناس کودک موضوعات روانشناسی

نکات خیلی کلیدی برای رفتار درست از نظر روانشناس کودک را با هم بررسی می کنیم.

روانشناس کودک موضوعات روانشناسی

روانشناس کودک ، موضوعات روانشناسی: سرزنش، عیب جویی میباشد

آقای عنبرانی، روانشناس کودک در صحبت خود در ارتباط با رفتار درست والدین با کودکان می فرماید: شما فرزند خود را برای رفتارش سرزنش می نمایید؛ به عنوان مثال می گویید: «تو که همچنان اتاقت را مرتب نکرده ای!» و یا «تو که دوباره آبجی کوچکت را آزار کردی!» گاهی همین سرزنش ها جای خود را به جمله های تحقیری می دهد. به عنوان مثال «همین رفتار تو در واقع دوستانه نمی باشد!» آیا فرزند شما پس از شنیدن چنین سرزنش هایی، رفتار خود را تغییر می دهد؟ شما دقیقا آن کاری را به کودک خود می گویید که در همان لحظه می کند، درصورتیکه فرزند شما کاملا به کار خود واقف می باشد. روانشناس کودک می گوید آگاهی از نامناسب بودن رفتار کودک، معمولا هیچ سودی ندارد. طبق موضوعات روانشناسی از نظر کودک، همین سرزنش ها صرفا عیب جویی از سمت شماست. کودک می اندیشد: «او مرا دوست ندارد. بنابراین بایستی برای جلب اعتنای او بجنگم.» به ویژه درصورتیکه سرزنش های شما با ابراز جمله های تحقیری همراه باشد، همین احساس در کودکتان قوی تر خواهد بود.

بیشتر بخوانید >>>  عشق واقعی چیست؟ 13 نشانه و دلیل مهم برای شناخت عشق واقعی

روانشناس کودک موضوعات روانشناسی

روانشناس کودک، موضوعات روانشناسی: تنبیه بدنی، انتقام جویی می آورد

آیا شما هم تا کنون اختیار خود را از دست داده اید؟ آیا تا به حال ضربه دست خود را روی صورت و یا بدن فرزند خود دیده اید؟ آیا تا اینجا فرزندتان را حسابی کتک زده اید؟ تقریبا تمام ما دست کم یک دفعه، دانسته و یا ندانسته، کودک خود را به گونه ای تنبیه بدنی کرده ایم. طبق موضوعات روانشناسی درک حالت خاصیت تنبیه بدنی روی کودکان، خیلی سهل میباشد. هر روانشناس کودک میگوید کودکانی که مرتب از والدین خود کتک می خورند، پس از مدتی حساسیتشان در برابر درد کم می گردد. طبق موضوعات روانشناسی کودکانی که کتک می خورند، همانند دیگر رفتارهای خصمانه والدین، اغلب حس انتقام جویی در آنان قوی می گردد.

روانشناس کودک موضوعات روانشناسی

روانشناس کودک، موضوعات روانشناسی: بی مهری، از رفتارهای خوب می کاهد

برخی از کودکان مشکلات رفتاری زیادی دارند، برای اینکه والدینشان خیلی کم به رفتارهای نیکو آنان اعتنا می کنند و آنان را مورد تشویق قرار می دهند. اما هر دفعه شغل اشتباهی از آنان سر می زند، به شدت مورد مواخذه قرار می گیرند. طبق موضوعات روانشناسی در صورتی که رفتار مناسب کودک مورد بی توجهی و بی مهری قرار گیرد، در آتی رفتارهای پسندیده کمتر از او سر می زند. در صورتی که به خاطر بی توجهی رفتار خوبی از بین رفت، اصلا تعجب نکنید. طبق موضوعات روانشناسی و گفته روانشناس کودک یک اصل مهم در تربیت درست کودک، تشویق و اعتنا به رفتارهایی میباشد که دوست دارید در آتی بیشتر شاهد همان باشید.

بیشتر بخوانید >>>  مطالب روانشناسی: روانشناسي موضوعات جدید، مطالب روانشناسی موفقیت

امیدوارم از مطالب روانشناس کودک لذت برده باشید. سایر مقالات موضوعات روانشناسی در این سایت موجود است. حتما مطالب روانشناس کودک را مطالعه کنید.

لطفا اشتراک گذاری نمایید