متن های عارفانه: پروردگار مرحم همه رنج هاست هر چه درد

خراش های وجودت بیشتر باشد

خداوند برای پر کردن همان بیشتر در تو جای می گیرد…

متن های عارفانه عارفانه های زیبا

ای خدا رنجهایم دلنشین می گردد

وقتی درمان ” تویی ”

متن های عارفانه عارفانه های زیبا

متن های عارفانه: عارفانه ها

محبت ،

ترس را بعید میسازد ؛

همانطور که

نور ،

ظلمت را .

متن های عارفانه عارفانه های زیبا

متن های عارفانه: عارفانه های جالب

نه همان شدم که خواستی!

نه همان شدم که میخواهم!

تکلیف من همین وسط چیست

خداوندا؟

ای خدا اشتباهم همین بود ،جای تو ،خویش را

به خودم سپردم!

وای بر همین اطمینان به نفس

متن های عارفانه عارفانه های زیبا

متن های عارفانه: عارفانه های ناب

ای خدا

من خالیِ خالی ام

یعنی مملو هستم از غیر تو…!

ای خدا ببخش مرا که

سر درگمی من از سرگرمی به غیر تو بود

ای خدا بقیه را با تو آرام می کنم!

اما دلم را با چه آرام کنم!؟

متن های عارفانه عارفانه های زیبا

متن های عارفانه: عارفانه های زیبا و ناب

خداوندا…!

اگه یه روز فراموش کردم خدای بزرگواری دارم …

تو فراموش نکن که بنده گنه کاری داری …

با نوازشی و و یا چه بسا تلنگری آرام خود را ،

همراهیت را ، مهر و بزرگواری خود را برایم یادآوری بنما…

بیشتر بخوانید >>>  کوروش کبیر: زندگی نامه و سخنان کورش کبیر + همه چیز از کوروش

متن های عارفانه عارفانه های زیبا

متن های عارفانه: عارفانه های زیبا

اسیرم ساخته اند.

پیشترها جنگی بود .

دشمن جلوی من بود ، تیر وتفنگی بود ،

اسیر می شدند انسان ها ،

اسارت همان شکلی تمام چیزش معلوم میباشد .

الان جنایتکارانی بی اینکه جنگی باشد ،

انسان را اسیر میگیرند .اسمش اسیر گرفتن نمی باشد .

انسان ربایی می باشد .اسارتهای دیگر هم هست ،

که نه تاریخ شروعش پیداست ،نه نام آنکه اسیرت گرفته می باشد

در منزل ام نشسته ام ، ولی نه آزاد، که اسیر که قربانی،

اسیر وامی و یا مالی و یا کسی از نزدیکان

و یا آرزوهای بی جا، و یا آدمهای کج ، و یا عشقهای ناپخته

اسیری سخت میباشد. (متن های عارفانه)

چه فرقی دارد  چه کسی اسیرت کرده باشد و به چه دلیل؟

تو همانی که میتوانی ، میتوانی داد بزنی ،

بعد بگویی حالا دیگر اسیر نیستی ، رو

و من پس از شنیدنش مانند اسب رم کرده

و افسار در دشت های باز و زیر باران بهار ،

حس کنم آزادی را

متن های عارفانه عارفانه های زیبا

متن های عارفانه: عارفانه های زیبا و اجساسی

برخی اوقات کافیه مانند پرندگان ناز،

از قید زنجیر نفس درون و بیرون

به زیر سایه بان بزرگ عرش خدایی پناه ببریم و

بیشتر بخوانید >>>  جملات عارفانه زیبا: سخنان عارفانه، جملات عارفانه جدید ناب

روح و قلب را صفا دهیم (متن های عارفانه)

بعضی اوقات کافیه از یک زاویه دیگه به پروردگار بنگریم و

شکرش رو به جا بیاریم

متن های عارفانه عارفانه های زیبا

متن های عارفانه: عارفانه های زیبا با خدا

ای خدا وقتی می گویی از چیز بدی بترسیم

خودت ترس از همان چیز نا جور را هم نصیبمان بنما

مژده مان که می دهی خودت ،همان مژده را نیز در دلمان بیفکن

کاری بنما که لذتِ سخنت را نچشیده، انگار چشیده باشیم

و دردِ عذابت را نکشیده ،انگار دیده باشیم

کاری بنما که به سمت تو برگردم از همان برگشتنها

که تو دوست داری

خداوندا از تو ،مهربانتر، وجودی هست ؟

متن های عارفانه عارفانه های زیبا

امیدوارم از متن های عارفانه و عارفانه های زیبا لذت برده باشید. نظرات خود درباره متن های عارفانه، عارفانه های زیبا را برای ما ارسال کنید.

لطفا اشتراک گذاری نمایید