عکس با متن زیبا: ما را پیوند داده اند به دلواپسی

دست و پایمان را زنجیر کردند

که هر لحظه دلمان از جایش کنده شود

و نگران دیداری دوباره باشد

ما را به ثانیه ها بسته اند

عکس با متن زیبا عکس و متن زیبا

که فراق را هر ثانیه هزار دفعه به رویمان بکوبند

فراق و درد و استرس (عکس با متن زیبا)

دلواپسی و بودن و دوری

دوستی تفسیر جالبی میباشد از عشق تو

وقتی مجنون وار عاشقتم..

عکس با متن زیبا عکس و متن زیبا

عکس با متن زیبا: عکس و متن زیبا ناب

ای خدا

زندگی ام را قشنگ بنویس :

کمکم بنما آنچه را که تو سریع میخواهی

من دیر نخواهم و چیزی را (عکس با متن زیبا)

که تو دیر میخواهی من سریع نخواهم

پروردگارا به من یاد بده

عاشق باشم کسانی را که

دوستم ندارند (عکس و متن زیبا)

محبت بورزم به کسانی

که عاشقم نیستند…

به من یاد بده (عکس با متن زیبا)

خنده کنم به کسانی که

هیچگاه تبسمی به من ننواختند…

عشق دهم

به کسانی که کمکی در حقم نکردند

عکس با متن زیبا عکس و متن زیبا جالب

عکس با متن زیبا: عکس و متن زیبا

برخی اوقات فکر میکنم (عکس و متن زیبا)

هنگامی که در زمین روشن

که چشم چشم را می بیند

بیشتر بخوانید >>>  عکس های نوشته دار: عکس نوشته دار زیبا و جالب، عاشقانه

هیچ گوشی فریادم را نمی شنود

به چه طريق می گردد در همان فضای خالی

بشنوند (عکس با متن زیبا)

آن هم وقتی

در هر هزار ستاره تاریک

تنها

یک ستاره

روشن میباشد!

عکس با متن زیبا عکس و متن زیبا

عکس با متن زیبا: عکس و متن زیبا جالب

ای محبوب واقعی به چه طريق توصیفت کنم در صورتیکه قلبت

از عشق بی نیاز می باشد (عکس و متن زیبا)

به چه طريق عشق کنم وقتی که عشقت

در وجودم جاری میباشد (عکس با متن زیبا)

تو هوای دلم را باصفا کردی

وقتی با تو هستم به آسمان به هرجا پرواز می کنم

بنابراین بدان عاشقتم

گر چه آخر راه را نمی دانم

عکس با متن زیبا عکس و متن زیبا

عکس با متن زیبا: عکس و متن زیبا

فراموش نمی کنم هیچگاه تو را و محبت زیبای تو را.

لحظه ی زیبا عشق و به اوج رسیدن را.

خواستنی و بی انتها، (عکس و متن زیبا)

اینجا، کنار همین تمام خاطره ی بارانی فقط به تو می گویم: عاشقتم.

که می خواهم بمانی، بمانم در لحظه ها و ثانیه ها، نه!

که در همه نفس ها.

بی دریغ تر از همواره.

وجود معطر تو، بودن، درست همان وقت که نیستی، نیستی و لحظه ها با خاطره هامان جان می گیرند. می مانند.

بیشتر بخوانید >>>  جملات زیبا: جملات زیبا از بزرگان ایران+جهان+ جملات عمیق

برای من تنها یک نظر تو این قدر که بدانم که هستی بس است. حالا این جا که باشی و نباشم یک حس آشنا را با خود می برد. داد می زند که هستم با تو و کنار تو!

عکس با متن زیبا عکس و متن زیبا

عکس با متن زیبا ناب: عکس و متن زیبا

انسان های ساده را دوست دارم …

آن ها که بدی هیچ کسی را باور ندارند

آن ها که برای بقیه می خندند

آن ها که همواره می باشند

برای همه می باشند

آدمهای ساده را (عکس و متن زیبا)

بایستی مانند یک تابلوی آبرنگ

ساعتها نظاره کرد (عکس با متن زیبا)

عمرشان کوتاه می باشد

بس که هرکسی از راه می رسد

و یا از همان ها سوء استفاده می نماید و یا

زمینشان میزند (عکس با متن زیبا)

و یا درس ساده نبودن به آن ها می دهد

انسان های ساده را دوست دارم

بوی خالص “انسان” میدهند

لطفا اشتراک گذاری نمایید