در مقاله پیش رو زندگینامه مختصری از باباطاهر به همراه چند شعر کوتاه و دوبیتی بابا طاهر برای شما گردآوری شده است که امیدوارم از آن ها لذت ببرید.

Baba Taher