در این قسمت تلاش داریم بیشتر با زندگینامه شاعر ارزشمند معاصر فریدون مشیری و زیباترین شعر های وی آشنا گردیم. اول شرحی از زندگینامه فریدون مشیری را خواهیم خواند و در ادامه متن زیباترین و پرطرفدارترین اشعار فریدون مشیری را یک به یک مرور می کنیم.

فریدون مشیری اشعار فریدون مشیری