امیر هوشنگ ابتهاج یکی از بهترین غزل سرایان ایران محسوب می شود. در این گفتار قصد داریم قدری از زندگینامه هوشنگ ابتهاج را بیان کنیم و در ادامه زیباترین اشعار هوشنگ ابتهاج را با هم یک به یک بخوانیم و از شعر هوشنگ ابتهاج لذت ببریم.

هوشنگ ابتهاج