قیصر امین پور یکی از شاعران به نام معاصر می باشد که آثار ماندگاری از خود بر جای گذاشته است. سعی داریم نگاهی به زندگینامه قیصر امین پور داشته باشیم و در ادامه زیباترین اشعار قیصر امین پور را با هم یکی به یک ورق بزنیم.

قیصر امین پور اشعار قیصر امین پور