سهراب سپهری شاعر، نویسنده و نقاش ایران است. سهراب سپهری از معروف ترین ها است و شعر سهراب سپهری به بسیاری از زبان ها از جمله انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و ایتالیایی ترجمه شده اند.

سهراب سپهری اشعار سهراب سپهری