یک آزمون تست هوش فارسی که به طور اختصاصی برای وب سایت هوش پارسی طراحی شده است که شامل پنجاه سوال هوش است . بعد از پاسخ گویی به سوالات در پایان بر روی گزینه ی ” دریافت نتیجه ” کلیک کنید تا ضریب هوشی شما مشخص شود .

سوال هوش