من هر بار خواستم خودکشی کنم یه چیزی کم بود …
یه بار قرص نبود
یه بار تیغ نبود
یه بار طناب نبود …
یه بارم خودم نبودم اصن , رفته بودم جایی(اس ام اس خفن)

اس ام اس خفن